Velkommen til Tømmerup Sportsrideklub

17.12.2018
Rideskolen afholder lucia fra kl. 16-18:30,
Udendørs ridebanen og begge ridehuse er lukket fra kl. 16 – 18:30 denne dag

Læs her
Mandag den 17 dec, holder rideskolen Lucia optog, kl 17

—————————————————————————————————–
18.12.2018
Afholdes der julehygge for alle i rytterstuen. Vi takker af for i år med gløgg/æbleskivehygge  ligesom sidste år
Det bliver i springtiden ca. 17-20
—————————————————————————————————–
22.12.2018 til 01.01.2019
Det lille ridehus bruges af rideskoleponyerne fra kl. 10-14:00 og er derfor lukket i dette tidsrum, herefter er det åben for alle igen.
—————————————————————————————————–
20.02.2019
General forsamling i Tømmerup sporstrideklub, tidspunktet bliver meldt ud senere.
—————————————————————————————————–
HUSK!!!!
Man skal slukke for lyset på udendørsbanen når man har tændt det, da det ikke slukker selv.
❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣❣
—————————————————————————

Se Stævnekalenderen 2018 Stævnekalender her
—————————————————————————

Vi henstille til alle medlemmer om at overholde regler for Longering.
Reglerne for longering er

  1. Longering må kun finde sted såfremt, der ikke er mere end 4 ryttere på banen samt at der er indhentet tilladelse hertil fra samtlige ryttere.
  2. Der må kun longeres én hest af gangen.
  3. Der må ikke longeres, når der er undervisning.
  4. Longering i den store hal må kun finde sted som afkrudtning inden ridning.

Bestyrelsen

Alle der benytter vores faciliteter “banerne og ridehuse” og ikke har et ridehuskort skal betale dagskort
Dagskort købes med MobilePay på nummer 50567.
På indbetalingen skal der stå Dagskort,
Dagskort skal selvfølgelig være betalt inden man benytter banerne og ridehuse.

Hvis man ikke har betalt vil man blive bortvist.

————————————————————————————————————————————–

Vi er en middelstor rideklub, der prøver at dække den store interesse for ridesporten på bedst mulige måde. Vi er optaget i Dansk Ride Forbund, DRF, og fungerer efter de pågældende love herfor.

Vi driver rideskole mandag til lørdag med ridehold fordelt efter elevernes alder og kunnen. Vi har desuden ridning for Tårnby kommunes ungdomsskole om mandagen.

Vores ridefaciliteter omfatter to ridehuse, et 20x40m og et 20x60m, to udendørsbaner, rytterstue, rideskolekontor, sekretariat samt undervisningslokaler på 1. salen.

Vi bor her:
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.