Priser for rideklub

GÆLDER IKKE FOR RIDESKOLE

Priserne er gældende fra d. 1. juli 2024.  Kontingent opkrævningerne sker halvårligt til d. 1. januar og d. 1. juli.

Medlemskab inkl. ridehuskort:

  • Junior (under 18 år): 800 kr. halvårligt
  • Senior (over 18 år): 1.100 kr. halvårligt
  • Miniput (under 5 år): 150 kr. halvårligt

Månedsmedlemskab:
Ved indmeldelse 3 måneder fra de normale kontingentopkrævningerne kan betales månedsmedlemskab på hhv.:

  • Junior (under 18 år): 200 kr. per måned.
  • Senior (over 18 år): 250 kr. per måned.

Betalingen af månedskontingenter SKAL ske samlet, dvs. på én gang. Der kan ikke betales én gang om måneden, indtil næste faste kontingentopkrævning. Denne betaling gælder kun indtil næste kontingentopkrævning, og man kan derfor ikke være månedsmedlem permanent. Månedsmedlemskabet kan ikke bruges i forbindelse med udmeldelse.

Dagkort/Gæstekort:

  • Dagkort/Gæstekort 50 kr. per dag og skal betales via MobilePay til nummeret 50567.
  • Dagkort/Gæstekort giver kun mulighed for benyttelse af vores faciliteter, dvs. det kan ikke bruges som dagkort/gæstekort vedr. stævner o.l.

Medlemskab uden ridehuskort (passivt medlemskab):

  • Stævnemedlemsskab: 350 kr. halvårligt
  • Støtte/passivt medlem, Senior: 200 kr. halvårligt

Betaling
Indbetaling kan foretages ved bankoverførsel til vores klubkonto reg.nr.: 5325 konto.nr.: 0241622 (angiv dit navn, medlemstyper (voksen-, junior-, støttemedlem mm.) og fødselsdato ved overførsel) eller på MobilePay: 50567 (angiv navn og fødselsdato).

(GÆLDER IKKE FOR RIDESKOLE)