Kontakt

Rideskole
Kontortid hverdage kl. 11.00-12.00 (dog ikke tirsdage)
lørdage kl. 9.00-9.30
Telefon: 32 53 81 24
Mail til instruktører (vedr. hold, ponyer, afbud og ventelister): kontor@tspr.dk
Mail til kassereren (vedr. betalinger): kassereren@tspr.dk
Adresse: Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Rideklub
Tømmerup Sportsrideklub
Mail: tsr@tspr.dk
Adresse: Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup
CVR:    86202417

Bestyrelsen
Mail: tsr@tspr.dk
Formand: Maria Jansson (mrn.jansson@gmail.com)
Næstformand: Helene Carstens
Kasserer: Dorthe Dia (kassereren@tspr.dk)
Sekretærer: Rikke Aaes Kvist og Katrine Skyum-Nielsen
Suppleanter: Melanie Nielsen, Kristine Hein-Hansen og Sille Sandeman

Ansvarsområder, tryk her

Stævneudvalg
Mail: staevneudvalg@tspr.dk
Medlemmer: Katrine Skyum-Nielsen, Kristine Hein-Hansen, Hannah Tersbøl, Melanie Nielsen og Sille Sandeman

Undervisningsudvalg
Mail: tsr.undervisning@gmail.com
Medlemmer: Trine Bramminge, Kristine Hein-Hansen, Christine Winther og Maria Jansson

Aktivitetsudvalg
Medlemmer: Dorthe Dia, Jane Lauritsen, Hannah Tersbøl, Mille Dia og Nynne Navntoft

Køkkenudvalg
Medlemmer: Bente Pedersen, Helene Carstens, Dorthe Dia, Mette og (Rikke Kvist)

Sponsorudvalg
Medlemmer: Katrine Skyum-Nielsen, Maria Jansson og Rikke Kvist

Rideskoleudvalg
Medlemmer: endnu ingen

Login: tryk her