Kontakt

Rideskole
Kontortid hverdage kl. 11.00-12.00 (dog ikke tirsdage)
lørdage kl. 9.00-9.30
Telefon: 32 53 81 24
Mail: rideskolen@tspr.dk eller kontor@tspr.dk
Adresse: Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Rideklub
Tømmerup Sportsrideklub
Mail: tsr@tspr.dk
Adresse: Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup
CVR:    86202417

Stævneudvalg
Mail: staevneudvalg@tspr.dk

Undervisningsudvalg
Mail: tsr.undervisning@gmail.com
Medlemmer: Anna Svemark, Trine Bramminge, Mille Dia, Kristine Hein-Hansen og Maria Jansson

Bestyrelsen
Mail: tsr@tspr.dk
Formand: Maria Jansson (mrn.jansson@gmail.com)
Næstformand: Helene Carstens
Kasserer: Dorthe Dia (kassereren@tspr.dk)
Sekretærer: Lisa Almerström og Katrine Skyum-Nielsen
Suppleanter: Caroline Nielsen, Kristine Hein-Hansen og Rikke Aaes Kvist

Ansvarsområder, tryk her

Login: tryk her