Rideklub

Faciliteter:

For at kunne benytte faciliteter og deltage i vores arrangementer skal man være medlem af klubben. Hvis man ønsker at benytte vores ridehuse og baner skal man have ridehuskort, dette gælder også selvom man kun ønsker at arbejde med hesten fra jorden.

Betalt kontingent er forudsætning for at benytte rideklubbens faciliteter – herunder sociale aktiviteter, deltagelse og stemmeret på generalforsamlinger samt retten til at starte ved stævner som rytter fra TSR.

Ind- og udmeldelse:

Ind- og udmeldelse skal ske på skrift, enten med brev til bestyrelsen.

Når indmeldelsen er modtaget, tilsendes et velkomstsinformation samt information om indbetaling af medlemskontingentet.

Undervisning;

Vi har flere instruktører, der underviser på området. For at modtage undervisning skal man være medlem at klubben. Tilmelding og afregning af undervisning sker direkte til underviseren.

2011_klub_dressur_pony_Presto

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.