Rideskole

Rideskolen har sin egen Facebook gruppe: TSR Rideskole. Vi opfordrer alle rideskoleelever og -forældre til at melde sig i gruppen, da der kan komme vigtige beskeder derinde også.

Rideskolen

På rideskolen kan man ride på hold én eller flere gange om ugen. De fleste hold er børnehold, men vi har også hold for voksne. Der er store såvel som små ponyer med ved vores undervisning. Holdene er inddelt efter elevernes niveau.
Der undervises dagligt i skoleridning og ind imellem i springning. I sommer halvåret rides der også små turer i naturen. Endvidere omfatter undervisningen også teori, herunder læren om daglig omgang med ponyerne, såsom at strigle, sadle op m.v.

Den første uge i hvert kvartal vurderes om eleverne er klar til at skifte hold og i den forbindelse også mulighed for at skifte ridedag.

Den første uge i hvert kvartal er der også kigge på uge, hvor forældre, søskende og bedsteforældre må komme og kigge.

Vi afholder særlige rideskolestævner, hvor eleverne kan teste deres kunnen. Hvert år afholdes rideskolemesterskab i både dressur og springning. I forbindelse med jul og fastelavn laves arrangementer for eleverne og forældre/søskende. Ydermere er der sommer- og vinteraktiviteter,hvor man kan tilmelde sig via skolerne i Tårnby kommune og dennes Ungdomsskole.

Vi har også pladser til børn ned til 5 år.

Vi har i alt 13 ponyer, og vi har 29 ridehold fordelt fra mandag til lørdag.

Kontakt i kontortiden hverdage kl. 11.00-12.00 (dog ikke tirsdag) samt lørdage kl. 9.00-9.30 på tlf.: 32 53 81 24.