Betaling og priser for rideskolen

Priser gældende fra 1.1.2022

Hent rideskolefolderen her

Månedspriser for børn:

1 gang pr. uge                              kr.      700,00

2 gange pr. uge                           kr.   1.200,00

3 gange pr. uge                           kr.  1.850,00

Prøvetime                                      kr.     100,00

Familie rabat :

Er i flere i familien, som rider hos os, får I 100 kr. rabat per familie per måned.

Månedspriser for voksne:

1 gang pr. uge                                kr.     750,00

2 gange pr. uge                             kr.  1.300,00

3 gange pr. uge                             kr.  1.950,00

Prøvetime                                       kr.      100,00

Specialhold (spring og ponygames)

Der gives ikke familierabat eller rabat for flere hold om ugen ved specialhold

1 gang pr. uge, barn                    kr.     800,00

1 gang pr. uge, voksen               kr.     850,00

Betaling:

Sker ved bankoverførelse til vores konto i Arbejdernes Landsbank: Registrerings- og kontonummer: 5325 0319931

Seneste rettidige betaling er d. 25. i måneden før, dvs. der betales forud. Ved for sen indbetaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Hvis der grundet ekstraordinære aflysninger af ridetimer (fx. ved stævner eller andre arrangementer) er under 4 ridetimer i måneden, nedreguleres prisen for ridning med 25 %. Obs hvis der rides flere gange om ugen reguleres med tilsvarende lavere sats. Fx rides der 2 gange om ugen (8 timer om måneden) og aflyst én time, så kan der fratrækkes 12,5 % af prisen. Eleverne skal selv regulere betalingen. Ring til Caroline Skovbach på tlf.: 32538124 i telefontiden (mandag og onsdag-fredag kl. 11.00-12.00). Har man betalt fuld pris, selvom man havde ret til nedregulering kan sende mail til vores kasserer på kasseren@tspr.dk og nedregulere prisen for den efterfølgende måned.

Prisen reguleres ikke ved aflysning grundet helligdage eller skoleferier.

Eksempel: Aflysning af 1 ridetime for en elev, der rider 1 gang om ugen med normalpris 700 kr. Eleven rider 3 ridetimer den måned og skal derfor betale 3/4 af prisen (nedregulering på 25 %), så der skal betales 525 kr for den måned.

Opsigelse:

Der er en måneds opsigelse på rideskolen gældende fra d. 1. i måneden. Opsigelse skal ske til Caroline Skovbach på tlf.: 32538124 i telefontiden (mandag og onsdag-fredag kl. 11.00-12.00) eller skriftelig besked på mail eller ved udfyldelse af udmeldelsesformularen, find den her. Opsigelser skal bekræftes af Caroline, før de er godkendt.