Amagermesterskabsregler

 1. Amagermesterskaberne afholdes ifølge aftale mellem følgende amagerklubber: DSM, TSR, KTR og KRK. Stævnet kan afholdes inde eller ude efter eget valg. Stævnet tilstræbes afviklet i august eller september. Mesterskaberne kan dog flyttes af Amagerudvalget af hensyn til stævneterminer/praktiske årsager.
 2. For at være berettiget til deltagelse i amagermesterskaberne skal hesten/ponyen være opstaldet på amager (efterskole- og højskoleophold undtaget). 
 3. Rytteren skal være medlem af AMR, DSM, KRK, KTR eller TSR og skal starte i sin amagerklubs navn. Rytteren må ikke stå i restance i nogle af Amagerklubberne. 
 4. Rytteren må højst starte to heste/ponyer i amagermesterskaberne. Dette gælder både i dressur og i spring. For springningen som rides efter B12 for både ponyer og heste gælder endvidere, at man kan ride to heste/ponyer i begge hovedrunder og er man fejlfrie med begge heste/ponyer, går man videre med begge heste/ponyer til omspringningen. 
 5. Efteranmeldelser modtages i spring frem til torsdag kl. 18 i den uge hvor mesterskaberne afholdes. I dressur frem til sidste frist for ændringer/efteranmeldelser. 
 6. Amagermesterskaberne rides i følgende klasser:

Dressur:
Hest
LA2, udklasning efter OUT-reglerne. 

Pony
LA2, udklasning efter OUT-reglerne.


Spring:
Hest
LB*, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.

Pony
LB*, metode B12, udklasning efter OUT-reglerne.

Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier.

 1. Der trækkes lod om startrækkefølgen til mesterskaberne. I spring vil startrækkefølgen i anden hovedrunde være den samme som i første runde. Ligeledes vil startrækkefølgen i tredje runde, altså omspringningen være den samme.
  Lodtrækningen finder sted i sekretariatet, på det tidspunkt som er opgivet i information til rytterne. Hvis der ikke møder nogle ryttere op, foretages lodtrækningen elektronisk. 
 2. I mesterskabsklasserne uddeles der præmie særskilt for hhv. klassen og for mesterskabet såfremt der er deltagelse af ekvipager, der ikke rider mesterskabet.
  I mesterskaberne er der mindst tre placeringer dog evt. flere afhængig af antal starter. I den ordinære klasse er der placeringer efter antal starter. 
 3. I mesterskaberne er der et dækken, roset og en mesterskabspokal til vinderne. 
 4. Afviklingsrækkefølge klubberne imellem:
  2019 – KRK
  2020 – TSR
  2021 – DSM
  2022 – KTR 
 5. Mesterskabsreglerne er vedtaget af Amagerudvalget den 23. januar 2019. Rettelser kan kun foretages af Amagerudvalget.
  Amagerudvalget fastsætter hvilke klasser mesterskabet skal afholdes i. Dette tages op til revision årligt og det kan derfor variere fra år til år.
 6. Klubberne kan vælge at afholde en cup for at tilgodese rytter som rider på et andet niveau end som mesterskaberne afholdes i. Cuppen skal afholde i en anden sværhedsgrad end mesterskabet. Klubben, som afholder cuppen, fastsætter selv reglerne og præmierne. 
 7. Hvor intet andet er anført er DRF’s regler gældende. 

Særlige regler for amagermesterskabet:

Regler for dressur:

Amagermester: Der skal opnås 60% eller derover for at blive Amagermester.
Dommer: Autoriseret C- dommer, 2 stk.
Ved pointlighed i dressur:
Ved tilfælde af ens resultat er det den ekvipage med højest pointsum i ”samlet indtryk” der vinder.

Regler for spring:

Amagermester: Begge hovedrunder gennemføres med 16 eller færre fejl i hver runde for at blive amagermester.
Banebygger: Autoriseret C-banebygger, der kan dog gives dispensation til D-banebygger, såfremt det ikke er muligt at få en C-banebygger.
Ved ens resultater i spring: Her ses på 1. hovedrundes tid, den ekvipage med bedste tid bliver amagermester

Andre bestemmelser:

 1. Kvalifikationer og finaleklasserne er åben for alle ryttere som er medlem af hhv. KRK, DSM, TSR, KTR og AMR. Både kvalifikationer og finale skal rides for en Amagerklub.
 2. Man må ikke have restance til nogen af Amagerklubberne.
 3. 3. Efter hver kvalifikationsrunde laves der en oversigt over pointstillingen/procenterne, som skal publiceres på alle involverede klubbers hjemmeside eller Facebook. De deltagende ryttere er selv ansvarlig for løbende at tjekke sine point og straks underrette stævneledelsen såfremt der er fejl i resultatopgørelse.
 4. 4. I spring fordeles point således, at det bedste resultat i klassen i spring opnår 10 point, næstbedste 9 osv. Placering som nr. 10 og fremefter opnår 1 points. Udgåede og diskvalificerede i første fase opnår ikke point ligesom ekvipager med 16 fejl og derover ikke opnår point. Der medtages et gennemsnit af de to bedste resultater til finalen. Ved pointlighed i det samlede resultat ud fra kvalifikationerne og finalen er det tiden i finalen, der er afgørende. Ved fortsat ligeplacering er det den samlede tid for kvalifikationerne (de to bedste) og tiden i finalen udregnet i gennemsnit, der anvendes til at finde vinderen.
 5. I dressur er det procenterne der tæller. Til finalen er det gennemsnittet af de to bedste ridt der følger med (udregnes med tre decimaler). Udgåede og diskvalificerede opnår ikke procenter. Endeligt resultat er gennemsnittet af kvalifikationsresultatet og finaleresultatet i procent. Ved ligeplacering til førstepladsen i finalen, er den ekvipage med bedst gennemsnit fra kvalifikationerne vinder. Ved fortsat ligeplacering er vinderen den ekvipage med højst pointsum i ”samlet indtryk” fra ridtet i finalen. I finalen vil der være bedømmelse fra to dommere.
 6. 6. En ekvipage der er tilmeldt kvalifikationsstævne kan efter tilmelding ikke udklasses, men kan deltage hele turneringen inklusiv f For efteranmeldelser gælder, at ekvipagen skal være startberettiget på det tidspunkt, hvor ekvipagen efteranmelder. Der kan ikke efteranmeldes til finalen.
 7. En ekvipage må ikke ride kvalifikationsklasser i begge klasser (eks. sølv og guld) men skal vælge enten sølv eller guldturen. Der kan ikke skiftes kategori undervejs fra sølv til guld eller omvendt.
 8. En rytter må gerne ride kvalifikationsklasser på to heste/ponyer. Kvalificerer begge heste/ponyer sig, skal man vælge hvilken pony/hest man ønsker at deltage med i finalen. En rytter må maks. deltage i 2 finaler ud af de 8 finaler i Amagermesterskaberne.
 9. Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier.
 10. Ekvipager, der ikke er tilmeldt finalen ved udløb af sidste tilmeldingsfrist til finalen, slettes af listen over startberettigede.
 11. Man skal gennemføre 2 ud af 3 kvalifikationer for at kunne ride finalen (diskvalificerede ridt i første fase tæller ikke med som gennemførte).
 12. En finale gennemføres kun, såfremt der er mindst tre tilmeldt klassen ved den ordinære tilmeldingsfrists udløb og på selve dagen skal der være min. 2 kvalificerede startende i en finaleklasse. For at vinde amagermesterskabet skal finalen gennemføres og ekvipagen skal have under 16 fejl.
 13. I finalen uddeles der præmie særskilt for hhv. klassen og for mesterskabet såfremt der er deltagelse af ekvipager der ikke rider mesterskabet. Der er mindst tre placeringer i finalen dog evt. flere afhængig af antal starter.
 14. I finalen er der et dækken, roset og en mesterskabspokal til vinderne.
 15. For at være berettiget til deltagelse i Amagermesterskabet skal hesten/ponyen være opstaldet på Amager (efterskole- og højskoleophold undtaget).
 16. Efteranmeldelser til kvalifikationsklasserne modtages i spring frem til dagen før kl. 18.00. I dressur frem til endelige starttider er offentliggjort og herefter kun, såfremt der er plads.

Rettelser kan kun foretages af Amagerudvalget.