Ordensregler

Opdateret januar 2024

1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:

 • Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
 • Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.
 • Klager og spørgsmål ang. tvivlstilfælde og lign. i forbindelse med ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.

1.1 Overholdelse af ordensregler:

Da vi, bestyrelsen, oplever at rideklubbens ordensregler ikke altid overholdes, har vi besluttet at stramme op omkring dette (december 2021). Overtrædelse af klubbens ordensregler, vedtægter o.l. medføre at medlemmer vil kunne ekskluderes af rideklubben.

Før evt. eksklusion af medlem pga. overtrædelse af reglerne, vil det kræve først én mundtlig advarsel, ved gentagen overtrædelse så én skriftlig advarsel og derefter ekskludering af rideklubben i én måned. Gentages overtrædelserne af reglerne, herefter vil medlemmet kunne ekskluderes frem til næste generalforsamling, hvor forsamlingen kan tage stilling til ekskludering. Bestyrelsen tager stilling til advarsler og ekskluderinger. Det vil ikke være muligt at få kontingent retur ved ekskludering.

2. Færdsel på klubbens område:

 • Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for unødig last.
 • Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.
 • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
 • Ved ridning eller longering af særlige urolige heste, samt i alle tilfælde ved korrektion af heste, må man sørge for at dette foregår således at der ikke genereres andre ryttere, fodgængere etc.
 • Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal ske ad eksisterende veje og stier.
 • Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område.
 • Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.
 • Hunde SKAL føres i snor overalt på klubbens område, og må kun medtages i ridehus, hvis de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere.
 • Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at tale i mobiltelefon, mens man sidder på hesteryg på TSRs område.

3. Udendørsbaner og ridehus:

 • Ingen rytter må benytte ridehuset eller udendørsbanerne uden gyldigt ridehuskort.
 • Når en rytter ønsker at trække ind i ridehuset, hvor der rider andre ryttere, må man sikre sig fri bane, inden porten åbnes.
 • På hovslaget rides venstre skulder mod venstre skulder, dvs. ryttere der rider på venstre volte forbliver på hovslaget, mens ryttere på højre volte rider indenfor hovslaget.
 • Ridning i skridt foregår altid på hovslaget.
 • Når man skridter til og fra for lange tøjler foregår dette på venstre volte.
 • Parade, herunder tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger etc. foregår indenfor hovslaget.
 • Longering må kun finde sted såfremt, der ikke er mere end 4 ryttere på banen samt at der er indhentet tilladelse hertil fra samtlige ryttere. Der må kun longeres én hest af gangen, hvis der samtidig er ridende ekvipager på banen. Der må ikke longeres, når der er undervisning. Der må kun longeres på en af banerne ad gangen – dvs enten på udendørsbanen eller i ridehuset, så der altid er en bane, hvor der ikke longeres
 • Springning på kun finde sted søndag mellem kl. 15-18 eller til springundervisning. Der skal bæres ridehjelm og springvest for ponyryttere under springning. Ryttere under 18 år må ikke springe uden at en voksen tilstede på banen.
 • Det er ikke tilladt at have løse heste på ridebaner, undtaget det lille ridehus, når det ikke bliver benyttet af rideskolen, og kun under konstant opsyn af ejer og kun af kortere varighed. Max et kvarter. Ridende har altid fortrinsret.
 • Højrøstet tale og anden unødig støj er ikke tilladt.
 • Man bør i øvrigt altid opføre sig hensynsfuldt overfor de øvrige ryttere.
 • Ryttere under 18 år skal ALTID bære ridehjelm ved ridning på klubbens område. Voksne ryttere skal ligeledes til at bære ridehjelm, da dette er vedtaget i Dansk Rideforbund.
 • Klubben hæfter ikke på nogen måde for uheld på hest, rytter eller anden person.
 • Voldsom og overdreven brug af pisk og diverse hjælpemidler skal indskrænkes. Afstraffelse af heste er ikke tilladt.
 • Det er IKKE tilladt at ryge i ridehusene eller i lokalerne.
 • Når der skal ordnes baner, bedes ryttere forlade banerne uden diskussion.
 • Det er ikke tilladt at ride med sko uden hæl eller med åbne sko.
 • Det er ikke tilladt at ride med musik i ørerne.
 • Det er ikke tilladt folk til fods at færdes på ridebanerne. Undtaget herfra er instruktøren og dennes hjælpere, samt personer, der arbejder med heste i longe eller lignende.
 • Som hovedregel er al undervisning forbeholdt klubbens instruktører. Det er dog tilladt på uformel basis at hjælpe familie og venner, når samtlige andre tilstedeværende på opfordring giver tilladelse hertil.
 • Det er tilladt at benytte sig af ”egen” instruktør, når der ikke er fast underviser tilstede. Der kan undervises én tid, dvs. 30 min, pr. rytter, og der skal benyttes de i ridehuset ophængte skemaer til booking af tider. Der må undervises én rytter af gangen med egen instruktør.
 • Det er tilladt af anvende headset ifm undervisning, dog skal øvrige regler for undervisning overholdes, dvs. ved egen-undervisning skal tiden bookes og der må stadig kun undervises én rytter ad gangen på banen.
 • Online-undervisning skal bookes ligesom egen-underviser senest 24 timer forinden, både på tavlen i ridehallen og online på Facebook under “Klubben TSR”. Det stiles mod at online undervisning ikke bookes i tidsrummet kl. 15-20 på hverdage.
 • Det er ikke tilladt at ryge på ridebanerne eller indendørs på TSR.

4. Springning:

 • Fastspændt ridehjelm er obligatorisk påklædning. For ryttere under 18 år skal der bæres springvest.
 • Den indhegnede bane eller ridehuset må benyttes til at spring over enkelte forhindringer søndag mellem kl. 15-18. Forhindringer skal sættes på plads efter brug. Kun én af banerne må benyttes af gangen.
 • For ryttere under 18 år, gælder al springning, at der mindst skal være én voksen til fods tilstede.

4.1 Reglement for egen springning om søndagen:

OBS ALLE SKAL HJÆLPE MED ENTEN AT SÆTTE SPRING OP ELLER TAGE SPRING NED

 • Fastspændt ridehjelm er obligatorisk påklædning. For ryttere under 18 år skal der bæres springvest.
 • Der skal være underviser eller hestekyndig voksenansvarlig på banen uanset rytterens alder.
 • Der skal skrives navn på både rytter, hest og underviser/hestekyndige voksenansvarlige. Hver underviser/hestekyndige voksenansvarlige må max. undervise i 4 tider
 • Der må maks. springes LB højde. For ponyer: Kat III: 70cm, Kat II: 80cm, Kat I: 90cm. For heste: 110cm
 • Maks. 5, forhindringer på banen. Forhindringer skal sættes på plads efter brug.
 • Såfremt der ønskes at springe højere end dette skal der være kvalificeret voksen på banen, dog maks. MB højde. Den kvalificeret voksen skal godkendes af undervisningsudvalget forud for springningen.
 • Der skal skrives navn på både rytter, hest og underviser/hestekyndige voksenansvarlige. Hver underviser/hestekyndige voksenansvarlige må maks. undervise i 4 tider.
 • Der må benyttes enten den store ridehal eller udendørsbanen til at spring. Kun én af banerne må benyttes af gangen. Der springes fortrinsvis udendørs i udendørssæsonen, og indendørs i indendørssæsonen. Der henstilles til at de springene rytter indbyrdes aftaler, såfremt dette ikke efterleves. Den indhegnede bane eller ridehuset må benyttes til at spring over enkelte, max 5, forhindringer søndag mellem kl. 15-18. Forhindringer skal sættes på plads efter brug. Kun én af banerne må benyttes af gangen. Den første tid, kl. 15.00-15.15, er afsat til opsætning af spring, og den sidste tid, k. 17.45-18.00, er afsat til nedtagning af spring. Det er ikke tilladt opsætte spring før kl. 15, og alle spring skal være taget ned kl. 18.
 • Hver ekvipage må booket én tid (springning i 20 min.). Før hver tid er der afsat 10 min til ændring af banen, denne tid må ikke inkluderes i selve springtiden.
 • Der skal bookes tid på tavlen i den store ridehal tidligst, dog to dage forinden og senest én dag forinden. Det er kun muligt at booke én tid per hest, dvs. hver hest på maks. springe 20 min. Flere ekvipager må godt lægge deres tider sammen, hvis de vil springe samtidig. Såfremt flere springer sammen kan de 10 min til ændringer af banen udelades, dvs. 3 ryttere sammen har i alt 60 minutter på banen uden afbrydelse.
 • Ridehuset/ridebanen er lukket for andre end de springende ekvipager. Det er dog tilladt at ride på banen 15 min, før sin bookede tid for at opvarme.
 • Afbud skal meldes så hurtigt som muligt, enten på facebook eller ved strege den reserverede tid.