Ordensregler

Overholdelse af ordensregler:

Da vi, bestyrelsen, oplever at rideklubbens ordensregler ganske ofte ikke overholdes, har vi besluttet at stramme op omkring dette. Fra d.d. vil overtrædelse af klubbens ordensregler, vedtægter o.l. medføre at medlemmer vil kunne ekskluderes af rideklubben.

Vi har vedtaget, at for at ekskludere medlemmer pga. overtrædelse af reglerne vil kræve først én mundtlig advarsel, ved gentagen overtrædelse så én skriftlig advarsel og derefter ekskludering af rideklubben i én måned. Gentages overtrædelserne af reglerne, herefter vil medlemmet kunne ekskluderes frem til næste generalforsamling, hvor forsamlingen kan tage stilling til ekskludering. Bestyrelsen tager stilling til advarsler og ekskluderinger. Det vil ikke være muligt at få kontingent retur ved ekskludering.

Vi oplever især problemer med løse hunde, ridning i gummisko eller klipklapper, ridning med musik i ørerne, hensynsløs afretning af heste under ridning, ødelæggelse af klubben materiel og rygning på toiletter og i ridehal. Hver af disse overtrædelse vil medføre advarsler og evt. ekskludering.

Mvh bestyrelsen for Tømmerup Sportsrideklub

Ordensregler:

 1. Hvem og hvad gælder ordensreglerne for:
 • Ordensreglerne gælder overalt på klubbens område, hvor intet andet er anført.
 • Enhver af klubbens medlemmer er ansvarlig for, at ordensreglementet overholdes.
 • Klager og spørgsmål ang. tvivlstilfælde og lign. i forbindelse med ordensreglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige. Anonyme klager vil ikke blive behandlet af bestyrelsen.
 • Bestyrelsen kan til enhver tid opstille specielle regler, hvor dette skønnes påkrævet.
 1. Færdsel på klubbens område:
 • Klubbens faciliteter, herunder materiel, ridehus, ridebaner, hegn etc. må ikke udsættes for unødig last.
 • Skader på klubbens faciliteter meddeles straks til klubbens bestyrelse.
 • Støjende og voldsom adfærd er ikke tilladt.
 • Ved ridning eller longering af særlige urolige heste, samt i alle tilfælde ved afstraffelse af heste, må man sørge for at dette foregår således at der ikke genereres andre ryttere, fodgængere etc.
 • Al færdsel til og fra klubben, også til hest, skal ske ad eksisterende veje og stier.
 • Som hovedregel skal al anden færdsel vige for heste på klubbens område.
 • Al ridning på vejene, på og omkring klubbens område, skal foregå i skridt.
 • Hunde SKAL føres i snor overalt på klubbens område, og må kun medtages i ridehus, hvis de ikke er til gene for de tilstedeværende ryttere.
 • Al færdsel på klubbens område er på eget ansvar.
 1. Udendørsbaner og ridehus:
 • Ingen rytter må benytte ridehuset eller udendørsbanerne uden gyldigt ridehuskort.
 • Når en rytter ønsker at trække ind i ridehuset, hvor der rider andre ryttere, må man sikre sig fri bane, inden porten åbnes.
 • På hovslaget rides venstre skulder mod venstre skulder, dvs. ryttere der rider på venstre volte forbliver på hovslaget, mens ryttere på højre volte rider indenfor hovslaget.
 • Ridning i skridt foregår altid på hovslaget.
 • Når man skridter til og fra for lange tøjler foregår dette på venstre volte.
 • Parade, herunder tilbagetrædning, for- og bagpartsvendinger etc. foregår indenfor hovslaget.
 • Longering må kun finde sted såfremt, der ikke er mere end 4 ryttere på banen samt at der er indhentet tilladelse hertil fra samtlige ryttere. Der må kun longeres én hest af gangen. Der må ikke longeres, når der er undervisning. Longering i den store hal må kun finde sted som afkrudtning inden ridning.
 • Springning på kun finde sted søndag mellem kl. 15-18 eller til springundervisning. Der skal bæres ridehjelm og springvest for ponyryttere under springning. Ryttere under 18 år må ikke springe uden at en voksen tilstede på banen.
 • Det er ikke tilladt at have løse heste på ridebaner, undtaget det lille ridhus, når det ikke bliver benyttet af rideskolen, og kun under konstant opsyn af ejer og kun af kortere varighed. Max et kvarter. Ridende har altid fortrinsret.
 • Højrøstet tale og anden unødig støj er ikke tilladt.
 • Man bør i øvrigt altid opføre sig hensynsfuldt overfor de øvrige ryttere.
 • Ryttere under 18 år skal ALTID bære ridehjelm ved ridning på klubbens område. Voksne ryttere skal ligeledes til at bære ridehjelm, da dette er vedtaget i Dansk Rideforbund.
 • Klubben hæfter ikke på nogen måde for uheld på hest, rytter eller anden person.
 • Det er tilladt at benytte sig af ”egen” instruktør, når der ikke er fast underviser tilstede. Der kan undervises én tid, dvs. 30 min, pr. rytter, og der skal benyttes de i ridehuset ophængte skemaer til booking af tider. Der må undervises én rytter af gangen med egen instruktør.
 • Det er ikke tilladt folk til fods at færdes på ridebanerne. Undtaget herfra er instruktøren og dennes hjælpere, samt personer, der arbejder med heste i longe eller lignende.
 • Som hovedregel er al undervisning forbeholdt klubbens instruktører. Det er dog tilladt på uformel basis at hjælpe familie og venner, når samtlige andre tilstedeværende på opfordring giver tilladelse hertil.
 • Voldsom og overdreven brug af pisk og diverse hjælpemidler skal indskrænkes.
 • Det er IKKE tilladt at ryge i ridehusene eller i lokalerne.
 • Når der skal ordnes baner, bedes ryttere forlade banerne uden diskussion.
 • Det er ikke tilladt at ride med sko uden hæl eller med åbne sko.
 • Det er ikke tilladt at ride med musik i ørerne.
 • Online-undervisning skal bookes ligesom egen-underviser senest 24 timer forinden, både på tavlen i ridehallen og online på Facebook under “Klubben TSR”. Det stiles mod at online undervisning ikke bookes i tidsrummet kl. 15-20 på hverdage
 1. Springning:
 • Fastspændt ridehjelm er obligatorisk påklædning. For ryttere under 18 år skal der bæres springvest.
 • Den indhegnede bane eller ridehuset må benyttes til at spring over enkelte forhindringer søndag mellem kl. 15-18. Forhindringer skal sættes på plads efter brug. Kun én af banerne må benyttes af gangen.
 • For ryttere under 18 år, gælder al springning, at der mindst skal være én voksen til fods tilstede.

Reglement for egen springning om søndagen:

 • Fastspændt ridehjelm er obligatorisk påklædning. For ryttere under 18 år skal der bæres springvest.
 • Der skal være underviser eller hestekyndig voksenansvarlig på banen uanset rytterens alder.
 • Der skal skrives navn på både rytter, hest og underviser/hestekyndige voksenansvarlige. Hver underviser/hestekyndige voksenansvarlige må max. undervise i 4 tider
 • Den indhegnede bane eller ridehuset må benyttes til at spring over enkelte, max 5, forhindringer søndag mellem kl. 15-18. Forhindringer skal sættes på plads efter brug. Kun én af banerne må benyttes af gangen. Den første tid, kl. 15.00-15.15, er afsat til opsætning af spring, og den sidste tid, k. 17.45-18.00, er afsat til nedtagning af spring. Det er ikke tilladt opsætte spring før kl. 15, og alle spring skal være taget ned kl. 18.
 • Der skal bookes tid på tavlen i den store ridehal tidligst to dage forinden og senest én dag forinden. Per booket tid er afsat 20 min, og der må kun springe én hest af gangen. Det er kun muligt at booke én tid per hest, dvs. hver hest må max springe i 15 min.
 • Ridehuset/ridebanen er lukket for andre end de springende ekvipager. Det er dog tilladt at ride på banen 15 min før sin bookede tid for at opvarme.