Ferier på rideskolen

Rideskolen holder lukket i alle Tårnby Kommunes ferier. Dvs. ingen ridning i vinter-, påske-, sommer-, efterårs- og juleferie. Der er desuden lukket på helligdage. Der er lukket grundlovsdag og åbent d. 1. maj hvert år. Prisen for ridning bliver kun reguleret ved sommerferien.

Sommerferie 2016: Sidste rideskoledag inden ferien er torsdag d. 30. juni 2016. Første rideskoledag er mandag d. 22. august 2016.
Juni: normal pris
Juli: betalingsfri
August ½ pris

Da vi går et nyt skole år i møde holder Caroline Skovbach ekstra lang kontortid torsdag d. 18. august 2016 holder kl. 9-13. Her kan du få rykket sin ridetime, hvis den ikke passer med det nye skoleskema.

Juleferie 2015: Rideskolen holder lukker fra d. 20. december  til d. 3. januar, dvs. sidste ridedag inden ferien er lørdag d. 19. december 2015 og første dag efter ferien er mandag d. 4. januar 2016.