Referat generalforsamling 21.02.2018

Tømmerup​​ Sportsrideklub

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Referat af ordinær generalforsamling mandag d 21 februar 2018

Dagsorden:

  • Valg af dirigent

Per Sørensen er blevet valg som​​ dirigent.​​ 

  • Formanden aflægger beretning.

 

Så gik der 1 år mere i TSR regi.

 

Vi har i året afholdt​​ div.​​ Klub-​​ og sløjfe stævne som vi plejer,

Jeg vil sige, at det det her været op af bakke, der ikke været den store

opbakning til stævneudvalget fra vores klubmedlemmer, hvis vi skal afholde

stævner skal stævneudvalget have hjælp, ellers kan det ikke lade sig gøre.

 

Rideskolen har også afholdt en del stævner, overnatning,​​ Lucia,

​​ julehygge osv. som noget nyt vil de afholde fastelavn og et par åben hus

arrangementer.

Billedbladet har været her og laver en reportage om​​ Lucia på rideskole,​​ 

den kommer i bladet dec. 2018

 

Dorthe Dia har fået styr på kasserer​​ posten og regnskabet - det har kostet

sved og tårer og en mindre økonomisk udskrivning,​​ 

som aftalt på sidste​​ generalforsamling.​​ 

 

Helene blev rideskoleansvarlig sidste år, hvilket har betydet at Caroline og

Helene har kørt et tæt samarbejde i 2017 vedr. rideskolen

Der er bl.a. afholdt møder med instruktører og Caroline Skovbach og lavet en

forventningsafstemning til hinanden.

 

Nogle af de ting som vi har beskæftiget os med i 2017.

Kaffemaskinen blev afskaffet. (den var for dyr at vedligeholde)

Vedligehold af sodavandsmaskinen

Slik automat er opsat (er ikke vores) så vi har intet vedligehold på den.

LED​​ lys i resten​​ af klubben. (Vi har sparet ca. 3000.-kr.​​ i​​ strøm,​​ bl.a. fordi vi

har fået nyt​​ LED​​ lys i den lille ridehal Rideskolen)

 

Afstraffelse af heste på klubbens område, dette er et no-go og vil medføre

bortvisning/udmeldes af klubben i værste fald.

 

 

Ansættelsessamtaler

Vi har i år ansat Pia Korte i rengøring,​​ efter at Pia B valgte at stoppe,

​​ og jeg​​ håber at I sætter pris på det, for hun gør et rigtigt godt stykke arbejde.

Tak til Pia Korte og Pia Blyitgen

 

Ting vi har fået\købt i år.

 

Reparation af traktor

 

Nyt Mobile​​ Pay​​ Nr. 50567.

 

Der er kommet​​ flis på i det lille ridehus.​​ 

Tusind tak til Henrik for den store hjælp med at få det kørt på.

 

 

Vi har også i år indkøbt div. Materialer​​ til rideskolen

De har bl.a. fået:

Grimer

Nye sadler plus reparation af en del​​ gamle.​​ 

En mobiltelefon til kontoret.

Køleskab til passerpigernes mad.

Nyt lønsystem til de fastansatte.

 

Aktivitetsudvalg

Nr. 2 arbejdsweekend blev aflyst pga. personlige årsager

Nye Aktiviteter, Ingen forestående pt.

 

Arrangement under aktivitetsudvalget​​ 2018: er bl.a.

Sommerfest, brugt marked og andre ting.

 

Rytterstuen:

​​ Vi har ikke de store problemer men der er stadig nogle,

​​ som ikke kan finde ud af det, man skal rydde op efter selv,​​ 

og hvis man tager lidt for andre, giver også en pænere klub.

 

Ting vi vil​​ arbejde videre med i 2018.

Vi er blevet pålagt af arbejdstilsynet at udarbejde en arbejdsplads vurdering

(APV) på rideskolen og TSR der skal være færdig senest til april.

 

Pia Blyitgen melder sig på banen til at hjælpe os med den. Tak siger vi​​ 

 

Der skal​​ opsættes udsugning i Køkkenet

Varmepumpe til opvarmning af Rytterstuen

Udskiftning af lysstofrør til​​ LED​​ i Den store ridehal

Klub tøj

LED belysning generelt i klubben​​ 

Dommer tårn udendørs

Nedvaskning af lille ridehus

Fyld på udendørs banen

Opretning​​ af​​ banen (store ride hus) og service på porte.

 

Og så har jeg kun tilbage at TAK til:

Henrik, det faste personale Leo, Caroline, Pia korte og instruktørerne​​ for det

kæmpe arbejde i har lagt hos os i år, vi er rigtig glade for det.

Tak til køkkenudvalget: I knokler på til stævnerne,​​ 

Tak til Aktivitetsudvalg:​​ Vi ser frem til jeres næste projekter

Tak til stævneudvalget,​​ dem som er tilbage

Tak til hjælpere​​ ved stævnerne

Og til alle andre tak fordi vælger TSR som klub.

 

  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Spørgsmål ang. regnskab

Et medlem stiller spørgsmål til​​ ATP​​ 

Svar.

Dorthe Dia svarer,​​ dette er kommet af den ekstra udgift,​​ der har været på udskiftning af kasserer.

Et medlem stiller spørgsmål til at mødeomkostninger er højere end sidste år.

Svar:

At vi​​ har afholdt flere møder i år,​​ og deraf den højere udgift.

Regnskab er hermed godkendt.

 

4. Behandling af indkommende forslag.

Forslag fra Melanie og Mogens Nielsen om en forbedring af til kørselsforhold til rideklubben.

Da forslagsstiller ikke er tilstedet​​ behandler vi det normalt ikke, men tager det op i åbent​​ forum alligevel.

Svar.

At det ikke er bestyrelses relateret, men en privatejet vej, hvor det er Allan Petersen,

​​ som har ansvar for kørsel af vejen. ​​ 

Forslag fra Melanie Nielsen.

Ønske om flere stævner​​ og fastelavn, miljøtræning og diverse.

Svar.​​ Vi mangler i øjeblikket en del medlemmer i stævneudvalget for i det hele taget at kunne afholde stævner.​​ 

VI efterspørger også flere hænder til aktivitetsudvalget.​​ 

Forslag fra Trine Bramminge.

Ønske om musik i​​ ride huset.​​ 

Dette forslag behandler vi i åbent forum, om der er interesse for dette.​​ 

Kirsten udtrykker bekymring for,​​ om man bliver tvangsindlagt til at ride til musik, hvis det ikke er ønsket.​​ 

Svar. At vi må have samme regler som ved longering, at man skal indhente tilladelse fra samtlige ryttere og max 4 personer i ride huset.  ​​​​ 

Hermed er det vedtaget fra samtlige medlemmer,​​ og vi arbejder videre på hvilken slags anlæg vi skal have.

5. fastsættelse af kontingent.

Uændret.​​ 

 

​​ 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. ​​ 

Bestyrelsen:​​ 

Stig Christiansen​​   Ikke på valg

Anne-Marie   På valg- ønsker genvalg

Dorthe Dia   på valg-ønsker genvalg

Helene Carstens  På valg- ønsker genvalg

Katrine Skyum-Nielsen  På valg- ønsker genvalg

Suppleanter:   Amalie Reimer og Lisa S Almertrøm

 

Konklusion: Samtlige bestyrelsesmedlemmer,​​ som har ønsket genvalg er blevet genvalgt,​​ 

og bestyrelsen er hermed valgt.

2 nye Suppleanter er yderligere blevet valgt ind, og dette er Amalie Reimer og Lisa S Almerstrøm.​​ 

Vi​​ byder​​ dem velkommen i bestyrelsen.​​ 

7. Valg af udvalg.

Stævneudvalg:

Nye er Marie​​ Klamer, Caroline Lauritzen, Amalie Christiansen, Lisa og Melanie,​​ og vi​​ byder​​ dem velkommen.​​ 

Aktivitetsudvalg:

Dorthe Dia, Jane Lauritzen, Anette Christiansen.

Køkkenudvalg:

Dorthe​​ Dia, Helene​​ Carstens, Bente Petersen og Mette Petersen

Amagerudvalget​​ (Michelle Hansen er udtrådt.)

Anne Marie og Pia B

8. Valg af statsautoriseret revisor.​​ 

Godkendt- samme som vanligt

9. Eventuelt

Trine Bramminge have udover sit ønske om musikanlæg lavet​​ en meget fin skrivelse, hvor hun b.la. påpeger et ønske om,​​ vi skal være bedre til at hilse på hinanden, da hun oplever, at det forekommer​​ sjældent.​​ 

Ang. Rideskolen oplever Trine også,​​ en del mugger​​ over dem, men lad os alle huske på,​​ 

det er​​ rideskolen,​​ som er​​ vores indtjeningskilde,​​ og dermed er med til,​​ vi kan holde vores kontingent på et relativt lavt niveau.​​ 

Ydermere kunne det​​ være rart, hvis de have lyst til at stå på her på TSR,

når de ikke mere er på rideskolen og får egen hest/pony.

Ang. Longering​​ er det stadig forbudt i det store ride hus, undtaget som afkrudtning. ​​ 

Forslag lyder på om man kunne sætte et tidspunkt imellem f.eks. 20-22?

Svar. ???​​ 

Anna (Springunderviser) havde også et spørgsmål som lød på om man kunne inddrage rideskolen ved bl.a.​​ stævner.​​ 

Svar.​​ Dette har vi haft gjort igennem det sidste år, med stor tilslutning.​​ 

Andre spørgsmål/forslag

Et medlem ønsker,​​ vi flytter skamlen ned i det andet hjørne​​ i det store ridehus​​ -​​ dette er godtaget

Et medlem spørger ind til,​​ om vi kunne få en opslagstavle i ridehuset til opslag​​ -​​ ikke aktuelt, da vi i forvejen har flere tavler hængende.​​ 

Et medlem spørger ind til om der kan komme faste tider på banekørsel​​ -​​ svar at det er der allerede.

 

Forslag fra bestyrelsen.

 

Anne Marie har et forslag om,​​ vi sænker stævnekontingent for at få flere medlemmer-dette er godtaget med en pris på 200.- årligt ​​ ​​​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Slutligt har vi uddelt præmier for championater 2017:

Dressur Hest :

Pia Blyitgen                                                       Barozzi T                            12 point

Sandy Overgaard Clayton                              Aziz Sabha                           8 point

 

Dressur Pony:

Isabel Riber Bay                                              Nice Device                         76 point

Stinna Riber Bay                                             Lucca                                    33 point

Emma skov Petersen                                     Rytterbjergets Undine      23 point

 

 

Spring Hest:

Caroline Mathilde Lauritsen                        Coupe De Lacord                 27,4point

Amalie Christiansen                                      Top Notch AWS                    25,4 point

Emma Malmquist                                           Babett Bindernæs              21point

 

Heste/Pony navn:

Spring Pony:

Marie Klamer                                                Vuitton                                  19point

Stinna Riber Bay                                           Nice Device                          13 point

Stinna Riber Bay                                           Lucca                                     5 point

 

Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte, og for god ro og orden.

Referent Helene Carstens ​​