Referat bestyrelsesmøde 23-02 2017

Referat bestyrelsesmøde d 2017-23-02

 

Deltagende

Formand​​ Stig Christiansen​​ 

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ 

Sekretær Helene Carstens​​ 

Bestyrelsesmedlem​​ Michelle Hansen ​​ 

Fraværende​​ Kimbeley Carstens

 

  • Godkendelse af forrige referat

Godkendt

 

  • Meddelerser fra formanden.​​ 

Vi har drøftet hvad der skal med på generalforsamlingen, og årsberetning fra Stig formand

 

 

  • Rideskolen.

Helene har afholdt møde med Caroline og instruktører, og der er drøftet forskellige tiltag og afstemt forventninger til hinanden, både i bestyrelsen og til Caroline. ​​ Yderligere møder er aftalt.​​ 

Vi skal have genforhandlet ansættelse kontrakt med Caroline, da det er noget tid siden sidst.​​ 

Gennemgang af Carolines kontrakt.​​ 

  • Springunderviser

Vi har haft flere henvendelser ang. springtider med hhv. Anja og Joackim. Problematik er at der er en del af de unge ryttere som Anja har ikke kan springe så sent om aften, og hvis vi skal bibeholde Joakim kræver det at han også skal have mulighed for at skaffe flere ryttere på sit hold.​​ 

Vi har ikke pt fundet en løsning på problemet.

Vi mangler stadig at få udarbejdet profiler på vores springundervisere.

Michelle har dem udfærdiget dem.

  • Forslag.

Opsætning af sensor på toiletter.​​ 

Ikke sat i gang endnu.

Dommertårn

Ikke sat i gang endnu.

  • Eventuelt.

Åben spørgetid i bestyrelsen​​ hvilken dato?

Bliver afholdt d 7/3 2017 kl 18-19

Tjek op på klippekort/dagkort til springundervisning.​​ 

Næste møde er fastsat samme dag som generalforsamling 20/3 2017

 

Referent​​ 

Helene Carstens