Bestyrelsesmøde 2018-05-02

Referat bestyrelsesmøde d 02-05-2018

 ​​ 

 

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ Bestyrelsesmedlem Helene Carstens og Katrine skyrum, Lisa Almerstrom, Amalie Reimer

Fraværende​​ Stig Christiansen

 

 

Rideskolen

 

d. 6 Maj afholdes der rideskolestævne:​​ 

Parkering til rideskolestævne/loppemarked:​​ Helene har snakket med Henrik og er i samråd kommet frem til at vi inddrager begge dressurbaner til parkering, da der er meldt 121 starte plus trafik til loppemarked.​​ 

Dette er skrevet på hjemmeside og Facebook.​​ 

 

Leo vil hjælpe med parkering og flagstænger.​​ 

 

Køkkenet under stævnet:​​ Dorthe Dia står for indkøb og Helene og Bente står for køkkenet sammen med Dorthe.

 

Ponyer:​​ 

Vi er stadig i gang med udskiftning og mangler en som skal skiftes ud med en anden 1 pony og så vil Caroline gerne skifte en af de ældre ponyer med en ny, da den er blevet uterlig at ride på.

Hjemmeside​​ 

Amalie har lavet et udkast til en ny hjemmesiden. Der var enighed blandt de tilstedeværende at denne skal implementeres på et tidspunkt.​​ 

Diverse

APV

Vi mangler stadig at færdiggøre arbejdet med APV, der​​ var​​ tvivl om Stig havde​​ noget liggende. Vi vil tage det op igen til næste møde.​​ 

Helene har indhentet datablade på produkter og de er blevet printet ud og ligger tilgængelige i rengøringsrummet.​​ 

 

 

Stævner

Der er indtil videre ikke søgt nogen stævner,​​ grundet nyt stævne system og manglede medlemmer i stævneudvalget.​​ 

Ny havre til ridehusbund.

Leo har fundet en hjemmeside hvor vi kan købe en ny havre, da leverandøren​​ af bunden er gået konkurs.

Dorthe vil sørge for sammen med Leo at bestille en ny.

Ridehusbund

Anne-Marie kan ikke få fat leverandøren vi tidligere har brugt. Hun vil kontakte andre leverandøre for tilbud.​​ 

 

Næste møde 06-06 2018

 

Referent

Helene Carstens