Bestyrelsesmøde 2018-03-21

Referat bestyrelsesmøde d 21-03-2018

 

Formand:​​ Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ Bestyrelsesmedlem Helene Carstens og Katrine skyrum, Lisa Almerström,​​ 

Fraværende​​ Amalie Reimer

 

 

Meddeler fra formanden.​​ 

 

Stig bød velkomment til nye​​ medlemmer​​ af​​ bestyrelsen. Der blev kigget på udskrift af​​ tavshedspligt.​​ 

Arbejdet med udarbejdelse af APV er påbegyndt. Stig har​​ afleveret​​ spørgeskema til alle ansatte. Han​​ har dog kun modtaget en besvarelse. Resten af​​ personalet​​ vil blive rykket for svar.​​ 

Kristen var​​ kortvarigt​​ med til mødet, da hun hjælper bestyrelsen med APV. Det videre forløb blev​​ koordineret.​​ 

 

Rideskolen

 

Rideskolen har ønsket en ponygames pakke.​​ 

De er blevet​​ bevilliget​​ at købe den lille pakke.​​ 

Ved genereal forsamlingen påtalte et medlem at hun synes det var synd at rideskoleponyerne ikke kom udenfor og ride. Det blev diskuteret, og besluttet at vi vil tage fat om problemet når vejret er til at ride ude.​​ 

Beslutninger, der ikke er personalerelaterede “Kursus, Indkøb af materialer til TSR Ovs.”.​​ 

Leo vil gerne have nye tænder til harven, da de fleste er knækket. Der skal undersøges hvor de kan købes.​​ 

Ridehusbunden i det store ridehus er ikke længere optimal. Anne-Marie undersøger om vi kan få fat i ham der har lavet vores bund, for at indhente​​ tilbud.​​ 

Eventuelt.​​ 

Der mangler at blive​​ påført mandag på ridehusplanen, Stig sørger for dette.​​ 

Henrik er blevet pålagt af Tårnby kommune at blive tilsluttet kloakken inden september 2018.​​ 

Det betyder at der vil være gravearbejde på klubbens område. Når der foreligger flere informationer vedr. Tidspunktet vil det komme på hjemmesiden.​​ 

Ved mødet​​ havde vi besøg af Peter Als Nerving og Fanny Baranyi der fortalte om Historical Equestarian Material Sports. De vil gerne leje ridehuset til at afholde kursus. Der bliver ikke taget nogle beslutninger, bestyrelsen vil se på sagen på et senere tidspunk.​​ 

Et medlem har klaget over et andet medlem, Dorthe vil tage fat i medlemmet for at få en dialog, således at der kan være plads til alle.​​ 

 

 

Næste møde 02-05-2018

 

 

Referent

Helene Carstens