Referat bestyrelsesmøde 17-01-2017

Referat bestyrelsesmøde d 2017-01-17

 

Deltagende

Formand​​ Stig Christiansen​​ 

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ 

Sekretær Helene Carstens​​ 

Bestyrelsesmedlem​​ Michelle Hansen ​​ 

Fraværende​​ Kimbeley Carstens

 

 • Godkendelse af forrige referat

Godkendt

 

 • Meddelerser​​ fra formanden.​​ 

 

Lys i lille ridehal.

 

Der er sat nyt belysning op i den lille ridehal, og stig ønsker at der kommer mere lys på hovslag.

 

Dette er ikke muligt med de eksisterende lamper, da ledninger er for korte, og det vil koste temmelig meget at få dem forlænget. Vi har så drøftet mulighed for at​​ sætte nogle lysstofrør op i stedet for, og den løsninger arbejder​​ vi videre​​ på.​​ 

 

 • Mobile Pay funger det?

 

Dorthe mener ikke det pt fungere for hende da hun ikke kan se specifik hvad der kommer ind, og fra hvem. Stig oplyser at der er en konto hun har adgang til,​​ hvilket​​ skulle løse noget af problemet.​​ Vi skal så have styr på hvem der indbetaler på springhold, og dette følger Michelle op på. Vi skal også have klarlagt præcis hvad folk skal skrive når de bruger overførelse.​​ 

 

 • Profil af springundervisere.

 

Vi mangler stadig at få udarbejdet profiler af begge vores undervisere.​​ 

Dette får Michelle gjort.

 

 • Lille ridehal.

Vi skal have bestilt mere flis hjem til hallen, og dette sørger Michelle for.

Der er stadig et hjørne i den lille ridehal hvor der er gravet ned, pga. regnvand fra tagrender.​​ 

Vi tager kontakt til Henrik, om den lovede rensning af tagrender.

 • Stor ridehal.

Der er flere medlemmer som mener bunden er skæv, og trænger til at blive rettet op. ​​ 

Vi bestiller bane Finn til dette.

 • Skilt bag ved stort ride hus.

Da skiltet blæste ned ved sidste storm har vi diskuteret om hvorvidt vi vil bekoste et nyt.​​ 

Dette er vi villige til, men mener også vi trænger til at få lavet et nyt logo når vi alligevel skal til det, og løsning kunne være at lave en konkurrence. Dette tager vi op på kommende generalforsamling hvor vi vil se om vi kan samle et nyt udvalg.

 • Championater hvem sørger for​​ præmier, dækkener og diverse?

Dette vil vi spørge Jane om hun stadig er interesseret i​​ at stå for.

 • Stævneplan.

Følgende datoer er faslagt.​​ 

Klubstævne 1-2 april 2017

Klubmesterskab 24-25 2017

Distriktsstævne/hest dressur​​ 25-27 juli 2017​​ Nyhed

Sløjfestævner kommer senere på hjemmeside når de er fastlagt.

 • Rideskolen.

Lilly en af vores rideskole ponyer har uventet fået et lille føl, og vi mangler derfor en erstatning for hende. Missipi og Phillip skal desværre retur til Torben hestehandler, da de er​​ lidt for friske til​​ rideskolen.

 • Forslag

Ønske om sensorer på toiletter.

Dette tager vi op efter generalforsamlingen.

 

Kommende generalforsamling er fastsat til d​​ 20/3 2017​​ kl 17 i rytterstuen.​​ 

 

Næste bestyrelsesmøde hvor der først er spørgetid i tidsrummet 6-6.30 er fastsat til den​​ 23/2 2017

 

Referent​​ 

Helene Carstens