Bestyrelsesmøde 2016-03-17

  1.   Bestyrelsen konstituerer sig:

Formand:          Stig Christiansen

Næstformand: Anne-Marie Hørmann

Kassér:               Per Sørensen

Sekretær:           Helene Carstens

Michelle Hansen

Suppleanter:       Dorthe Dia

Kimberly Carstens

Bestyrelsen betragtes nu som konstitueret. Der må påregnes en hvis overdragelses periode idet, at det er nogle store poster som er blevet udskiftet ved dette års generalforsamling.

2)   Godkendelse af referat fra generalforsamlingen:

  • Der er rettelser til referatet, herefter er det at betragte det som godkendt.

3)   Kurser, indkøb af materiale mv.

  1. A) Der er diskussion om det nye spejl i den store ridehal sidder korrekt. Det bliver besluttet at vi laver en Facebook afstemning om dette, og derefter tager stilling til om der skal ændres på opsætningen.
  2. B) Bomvognen skal samles; Vi får i den kommende weekend samlet den nye bomvogn og ryddet op i de gamle bomme. Når dette er gjort håber vi at alle medlemmer vil støtte op om at levere materialet i samme stand som det modtages.

4)   Eventuelt:

  1. A) Vi overvejer at afskaffe klippekortet og lave en løsning hvor et ikke medlem, kan overføre penge via mobile Pay, den dag de benytter ride huset. Dette er for at lette arbejdsgangen, samt gøre det muligt at kontrollere at ikke medlemmer betaler ved anvendelse af TSR’s faciliteter. Der vil komme en udmelding på dette senere, såfremt det bliver besluttet.
  2. B) CE mærkning af vores ride klub: Bestyrelsen vil arbejde på at få vores ride klub CE certificeret, i første omgang handler det om rideskolen, men Stig vil tage kontakt til DRF, så vi kan finde ud af hvad der skal til for at få de forskellige certificeringer.
  3. C) Virker den nye kaffemaskine: Den virker, om end der er lidt utilfredshed med kaffesmagen, vi vil næste gang prøve en anden variant.
  4. D) Korrektion af vedtægterne: Vedtægterne bliver ændret således at TSR afholder generalforsamling en anden dato end KTR.
  5. E) Der vil blive indskrevet i ordensreglementet, at egen undervisning lørdag samt egen springning søndag, vil være aflyst, såfremt der holdes arrangementer eller stævner i weekenden. Dette blev vedtaget ved afstemning, idet bestyrelsen ikke var enige.

 

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen