Bestyrelsesmøde 2016-02-22

Deltagende Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasser Maria Janson

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Suppleant Anders Ladegaard

Fraværende Michelle Mindedal Hansen

 Rideskolen:

Bella er fratrådt sin stilling, og stilling vil blive opslået hurtigst muligt.

Forslag:

Ønske om tilladelse til at øve cavalletis arbejde i forbindelse med dressur.

 Dette ønske kan vi imødekomme ved som prøve ordring, og har vedtaget at det er tilladt den første søndag i måneden mellem 14-15, men stadig med krav om at der er en voksen over 18år til stede. Denne ordring bliver revurderet om 3 måneder igen med ikrafttræden  pr 1 april

Andre medlemmer har stadig adgang til ride huset i tidsrummet.

Regnskab:

Regnskab er blevet forevist og gennemgået i bestyrelsen på mødet.

Generalforsamling er fastsat til d 29-02-2016 kl 19 for medlemmer med mødepligt for bestyremedlemmer en halv time før.

Med venlig hilsen bestyrelsen.

Referent

Helene Carstens