Referat 2016-27-06

Deltagende:

Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie

Kasserer Dorthe Dia

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Bestyrelsesmedlem Michelle Hansen

Fraværende  Kimbeley Carstens

 

  1. Godkendelse af forrige referat.

    Godkendt med få rettelser.

 

  1. Køl/frys

Stig har bestilt kølemontør til de 2 køl/frys skabe vi har fået. Beløb må max være 3000.-

Rideskolen.

Maria Jansson fortsætter lidt endnu med at køre regnskaber/medlemslister for rideskolen.

Rideskolen er kommet godt afsted på sommergræs her d 15-07-16 og der var 7 ponyer der blev redet ud med stor hjælp af diverse privat ryttere, som gjorde at det foregik i dejlig ro og orden J  Resten blev kørt ved hjælp af vores søde banepasser Leo J

De kommer så hjem igen 18 august J

  1. beslutninger vedr. klubben.

Vi har så brugt noget tid på opfølgning af kontingent opkrævninger sammen med Anne Marie. Indmeldelser/udmeldelser.

Dorthe har haft møde med banken om at blive godkendt som kasserer.

Vi har bevilliget et regnskabsprogram som koster 59.- pr md.

  1. Forslag

Pernille Hørmann har stillet forslag om at få lavet jakke/veste/ med vores logo, og pris undersøger hun nærmere til næste møde. Mulighed for et lille tilskud kan komme på tale.

Amalie Christiansen har forespurgt om mulighed for at springe mere end 1 m til søndags springning.

Dette har vi måtte sige nej til, da det, det desværre ikke vil være alle som vil kunne styre det.

 Forslag fra Pernille Hørmann.

Mulighed for at afholde et springkursus med Joachim Holst som for mange år siden har undervist i TSR, men er nu bosat i Sverige. Han kan undervise på alle niveauer og har selv redet ungheste-S klasser.

Flg. Datoer enten 6-7 august eller 10-11 september.

Mere info følger…

Forslag godkendt.   

 Eventuelt

  1. 2 arbejdes weekend er rykket til d 6.7 august hvor vi skal have fjernet ukrudt (langs med ride hus) Vaske vægge i ride huse og andet forefaldende. Begge dage vil der være servering af lidt mad og drikke. Begge dage starter kl 10.
  2. Mobile Pay papirer er modtaget og udfyldt og underskrevet. Vores klub mobil er aktivt med swipp.
  3. Der skal findes en ny til rengøringen. Pia Blyitgen er pt den eneste ansøger.

Jobbet er opslået både på vores hjemmeside og på Facebook.

Da det er erfaret, at Fanny ikke har fået lavet en ansættelse kontrakt følger Helene op på dette, og får sådan en udfærdiget.

Ligeledes med rengøringen når vi ansætter en ny.

Da vi ønsker at være i god dialog med Bente og Henrik har vi lagt det op til dem, at finde den næste dato, og der vil vi så afholde vores næste bestyrelse møde.

Næste bestyrelse møde er onsdag d 24 august med deltagelse af Bente og Henrik.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referent Helene Carstens