Bestyrelsesmøde 2016-09-12

Deltagende

Formand Stig Christiansen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer Dorthe Dia

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Bestyrelsesmedlem Kimbeley Carstens

Fraværende Michelle Hansen

Rideskolen

Vi skal have afholdt et møde med Caroline og Helene vil gerne som rideskoleansvarlig have et møde med alle instruktører her efter sommerferien.

Dette er lagt ud til Caroline og instruktører at finde nogle datoer.

Caroline ønsker at afholde et rideskolestævne  9 oktober og Helene har snakket med Henrik om at rideskolen så holder lukket mandag d 10 oktober i stedet for.

Dette er godkendt af Henrik

Springunderviser

Vi skal have fundet en løsning på anden springunderviser efter at Joost er holdt op, og vi har haft Anja til at afløse i mellem tiden, og haft Joackim ude til kursus og det er det den løsning vi arbejder hen i mod. Det vil sige 2 undervisere.

Eventuelt

1Mobilepay er stadig under udarbejdelse, hvilket har taget noget længere tid end forventet.

2) Der skal udfærdiges nogle kontraker til Fanny og Pia B

3)Stig og Anne Marie har været ude og se på et færdigbygget dommertårn som vi kunne få brugt til en rimelig penge

Dette bliver ikke aktuelt da det vil være alt for dyrt i transport.

4) Vi har så brugt en del tid på at gennemgå medlemslister, og kan se der er en del der stadig ikke har betalt.

 Der vil blive sendt rykkere ud.

Stævneudvalg

Jane Lauritzen og Anders Ladegaard er trådt ud af stævneudvalget, men vi takker dem for en god indsats i den tid de har været der.

Køkkenudvalg

Helene træder ud af køkkenudvalg.

Stævner 2016

Der vil blive afholdt klubmesterskab sidste weekend i oktober.

I december bliver der afholdt julestævne cup.

Til slut vil vi da gerne beklage at ridebaner har været lukket i hhv. en og flere dag/dage hvor der blev givet olie indendørs, og der samtidig kom flis hjem til udendørsbanen. Dette har medført nogle få utilfredse medlemmer, men vi må se på det som værende i en god sags tjeneste, da det var tiltrængt.

Næste bestyrelsesmøde d 05-10-2016

Referat

Helene Carstens