Generalforsamling d 29 februar 2016

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Referat af Ordinær Generalforsamling d 29 februar 2016

Tilstede var 57 aktive medlemmer og 8 passive og der var videregivet 3 fuldmagter.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent:

Valgte blev Per Sørensen

  1. Formanden aflægger beretning.

Så gik der et år med den nye bestyrelse og vi håber at medlemmer syntes vi har gjort det godt nok.

Stævner:

Der er afholdt 8 stævner (klub og sløjfestævner) over året og rideskolen har også afholdt er par stykker, hvoraf det sidste stævne er blevet udskudt til foråret 2016

Ansættelser:

I året der er gået har vi holdt flere ansættelse samtaler til forskellige jobopslag i klubben.

Klager:

I 2015 har vi har behandlet flere klager i løbet af året, og dermed afholdt en del samtaler, og dette har udløst 3 skriftelige advarsler til nogle medlemmer. Vi har blandet andet også haft kontakt til ssp i Tårnby kommune for at få noget bistand til at tackle de noget voldsomme episoder vi har haft i klubben. Vi har så formået at løse det via dialog med de impliceret.

Hændelse med misbrug af login:

Da vi har haft en hændelse ang. at der var blevet ændret nogle ting på vores hjemmeside har vi valgt at oprette nyt login til samtlige bestyrelsesmedlemmer så vi fremadrettet ikke støder ind i et lignede problem.

Det store Ridehus:

Vi har haft gang i projekt ny ridehusbund som ikke helt forløb uden problemer, da vi stødte på uventet problemer da vi kom ned til stenmel, og fandt at bunden fra tidlige var ekstremt ulige, og vi derfor måtte træffe en hurtig beslutning ud fra dette.

Dette betød at vi valgte at anlægge en fiberbund i stedet, da det ville løbe op i temmelig store summer alligevel.

Vi har så haft afholdt en ekstraordinær generalforsamling hvor det blev vedtaget.

Vi har så også fået nedtaget det gamle vandingsanlæg, og det nye er blevet justeret så det også fungere efter hensigten.

Vi er så sikre på at medlemmer ikke er kede af denne beslutning.

Udover det vil vi rigtig gerne sige tak til Leo som kører vores baner troligt hver dag, hvilket er rigtig dejligt så bunden forbliver god at ride på.

Det lille ridehus:

Der er så lige kommet nyt flis på.

Belysning:

Der bliver så stadig arbejdet på at få indhentet tilbud på led belysning i ridehaller, og i dommertårn, da der er temmelig mange penge at spare med dette tiltag.

Bestyrelsesmøder:

Nye tiltag som dog ikke er helt på plads endnu, er at vi bestræber os på mere åbenhed i bestyrelsen, og har prøvet at afholde et spørg bestyrelsen møde før vores eget møde.

Ligeledes er det meningen at vi gerne ser at vi den første halve time ca. hver 3 gang, at vi hhv. har Caroline ride lærer og Bente og Henrik med til møder. Yderligere info kommer på vores hjemmeside.

Rideskolen:

Rideskolen har fået nye lædersadler til samtlige ponyer, i stedet for de gamle stofsadler som gav dem grimme gnavsår.

Indkøbt i 2015:

Sadler rideskolen.

Ur til udendørsbanen.

Bomvogn.

Leje af ny kaffe automat.

Igangværende projekter:

Vi vil forsøge at få lavet en fremtidsplan for investeringer i klubben.

OBS:

Rideskolen har fået udvidet deres åbningstid med 30 minutter fra d 1. januar så de slutter kl. 18.30 på hverdage og lørdage kl. 15.30 hvorfor de benytter det lille ridehus, og til orientering til medlemmer som gerne vil benytte det efter rideskole tiden.

  1. Kasseren fremlægger det revideret regnskab.

Spørgsmål til regnskab var blandet andet, hvorfor småanskaffelser var slået sammen under et, og til det svare Maria Jansson at det bliver specificeret fremadrettet hvis det er det der er ønsket.

Regnskab blev godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra Trine Bramminge:

Ønske om en vedtægtsændring om fast afholdelse af generalforsamling på en dato der ikke ligge sammen med KTR, så at medlemmer har mulighed for deltagelse i begge hvis man er medlem i begge klubber.

Dette er blevet vedtaget ved håndsoprækning

  1. Fastsættelse af kontingent.

Vedtaget at vi holder samme prisniveau.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen

Formand Stig Christiansen                                 ikke på valg

Næstformand Anne Marie Hørmann               Ønsker genvalg

Kasser Maria Jansson                                         Ønsker ikke genvalg

Helene Carstens                                                  Ønsker genvalg

Anders Ladegaard                                               Ønsker ikke genvalg

Michelle Hansen                                                  Ikke på valg

Det skulle vælges 3 medlemmer hvoraf 2 som suppleanter.

Følgende meldte sig:

Per Sørensen                                                       bestyrelsesmedlem.

Kimbeley Carstens                                              Suppleant

Dorthe Dia                                                           Suppleant

Tillykke og velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer

  1. Valg af udvalg.

Stævneudvalg:

Jane Lauritzen

Anders Ladegaard

Maria Jansson

Miluca

Anders Ladegaard

Louise Heilmann

Køkkenudvalg:

Helene carstens

Bente Jensen

Dorthe Dia

Karina Rodenkam Bjerg

(Mette Vad) hjælper

Marketingsudvalg:

Per Sørensen

Allan petersen

Anne Marie Hørmann

Aktivitetsudvalg:

Anette Christiansen

Pernille Hørmann

Dorthe Dia

Nina Vad

  1. Valg af statsautoriseret revisor.

Det blev godkendt at vi forsætter med samme revisor.

  1. Eventuelt     

1)    Trine Bramminge forslår at der kommer nogle telefon numre ind på vores hjemmeside med nogle kontakt personer.

Dette blev drøftet, og Karina Rodenkam Bjerg ytrede ønske om at hun godt ville være kontakt person for spørgsmål medlemmer måtte have, og videregive dette til bestyrelsen. Dette drøfter vi på næste bestyrelsesmøde.

2)    Trine og Allan gav udtryk for at de savner mere kontakt til Bestyrelsen i det daglige, hvilket vi dog står noget uforstående over for, da vi selv mener der jævnligt er flere fra bestyrelsen som dagligt eller jævnligt kommer i klubben.

3)    Allan Petersen spurgte ind til hvorfor rideskolen ikke har brugt udendørsbane mere henover sommer.

Svar. Pga. ny bund som har været for tung for ponyer, og med efterfølgende halthed hos flere, og de derfor blev nød til at vælge, at være mere inde eller på skridtture, men ellers mener vi problemet er løst naturligt i år, da den har fået sat sig i løbet af året.

4) Allan Petersen mener ikke at vi er gode nok til at følge klubens nedskrevne regler.

Svar. Dette tager vi naturligvis til efterretning.

5) Allan havde også et spørgsmål til regnskabet, hvilket gik på at vores automater giver underskud.

Svar. Det er primat kaffeautomat som giver et stort underskud, da vi desværre ikke har fået dækket alt service, da kaffemøllen mener det er selvforskyldt at den så tit er i stykker. En anden årsag er at kaffevarer er blevet en hel del dyrere. Vi har så dog stadig valgt at beholde den som service til vores medlemmer. Sodavands automat giver dog pænt overskud.    

Slutteligt har vi uddelt championaterne for 2015.

Hest dressur:

Pia Blyitgen/Roxy                       1                                 82%

Pia Blyitgen/Barozzi                   2                                 29, 6%

Maria Rasmussen/Lipton          3                                 23, 6%

Hest spring:

Caroline Cariba                          1                                 112, 8%

Caroline lauritzen/Lexi              2                                 91, 6%

Nynne Navntoft/Rejen              3                                 85, 8%

Pony Dressur: 

Caroline Lauritzen/Filur             1                                 80%

Kathinka/Speedy                         2                                 31, 2%

Hannah Tersbøl/Space               3                                 31%

Pony Spring: 

Caroline Lauritzen/Filur             1                                 40%

Mille Dia/Moonshine                  2                                 39%

Caroline Herschend/Wunder    3                                 5%

Bestyrelsen vil gerne takke for fremmødte, og takker for god ro og orden.

Referent Helene Carstens