Ekstraordinær generalforsamling 2015-08-27

Bestyrelsen orienterede om forløbet med den nye bund i ridehuset.

Bestyrelsen havde regnet med, at de selv sammen med “Anders” kunne fjerne den gamle bund i ridehallen og derved kunne få kørt nyt grus og flis på. Men der var meget mere bund inden i ridehuset end først antaget, så de måtte have fat i et ridebanefirma. De valgte firmaet BaneKomplet. Da dette firma havde skrabet ud stod det klart at stabilgruset var meget medtaget og skulle repareres. Bestyrelsen bestemte sig derefter for i stedet for grus og flis kunne rideklubben få den fiber-bund, som klubmedlemmerne ofte har ytret ønske om. Prisen for denne bund var dog væsentlig over de 50.000 kr, som bestyrelsen frit må råde over. Men da ridehusets bund allerede var gravet ud, valgte bestyrelsen at bestille bunden med det samme.

Bestyrelsen ønsker derfor forsamlingens accept af budgetoverskridelsen.

Banen har kostet:
95.000 kr. i bortkørsel samt grus og flis til udendørsbanerne
6.000 kr. i håndværkerhjælp
175.000 kr. til Banekoncept for gravning, stabilgrus og den nye fiberbund
276.000 kr. i alt

Bestyrelsen beskriver dog, at klubbens økonomi ikke vil ændres på baggrund af dette.

Afstemning:
I alt var der 16 stemmeberettigede tilstede til generalforsamling, hvoraf alle accepterede budgetoverskridelsen.
22 medlemmer havde på forhånd afgivet deres stemme, hvoraf alle accepterede budgetoverskridelsen.
I alt var der derfor 38 accepter, og der var ingen, der ikke accepterede.

Diskussion om fjernelse af hestemøg:
Forsamlingen var enige om ikke lave skræmme-kampagne vedr. opsamling af hestemøg i ridehallen. Vi vil prøve at huske hinanden på at samle op efter hvert ridt og ikke være bange for at hjælpe med at fjerne glemte hestepærer i hallen.