Bestyrelsesmøde 2016-03-30

Deltagende Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasser Per Sørensen

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Bestyrelsesmedlem Michelle Hansen

Supplant Dorthe Dia

Fraværende Kimbeley Carstens

 

  1. Godkendelse af forrige referat

Mangler stadig at blive sendt ud, men det kommer der styr på.

  1. Meddelser fra formanden.

Der er stadig ikke aftalt samtaler med Maria Jansson ang. Hendes overdragelse

Caroline skal vi også have aftalt samtaler med ang. Ansættelsessamtaler.

  1. Eventuelt.

Vi mangler stadig at få klarlagt hvem der tager sig af div poster såsom besvarelse af mail, og opfølgning på nye medlemmer, og diverse men det arbejder vi videre på når vi har fået overdraget poster fra Maria.

Stig arbejder videre med at finde ud af hvad det kræver af os for at få vores klub registeret som certificeret rideklub under DRF.

Vi er også blevet gjort opmærksomme på, at vi ikke har nogle fra bestyrelse som er admistrator for vores side på facebook, og vi er blevet enige om at det må være os i bestyrelsen som skal være det.

Dorthe har så undersøgt hvornår der igen er udbudt nyt træner 1 kursus via DRF, sådan at alle vores ride instruktør skal tage den.

Næstkommende dato er så først i september, hvilket vi skal have fremlagt for vores ride instruktører.

Dorthe har ligeledes holdt første møde i aktivitetsudvalgt, og de er fremkommet med nogle datoer hvor de gerne ville holde arbejdes weekender, men begge kollidere desværre med stævner, så de må finde nye datoer.

Næstkommende møder.

D 19-04 TSR kl 18 (kort møde m/opfølgning)

D 25-04 Bestyrelsesmøde kl 19

D 25-05 TSR

  • Kl 18-18.30       Spørgetid
  • Kl 19-20            Caroline
  • Kl 20-21            Henrik og Bente

 

Med venlig Hilsen

Bestyrelsen