Bestyrelsesmøde 2014-04-29

Til stede: Allan,  Maria J, Helene, Maria P og Michelle

Yvonne Olesen er med øjeblikkelig virkning fratrådt bestyrelsen af personlige årsager, og vi siger tak for tiden hun har været der.
Vi skal så fremover finde en ny næstformand, og en suppleant skal så ind i bestyrelsen, men dette emne har vi så valgt at tage op ved næstkommende  bestyrelsesmøde, når vi er fuldtallige medlemmer til stede.

Vi har modtaget en henvendelse fra en af vores medlemmer ang. foldordning om man kunne lukke den lille fold til stævner, da det kan være til gene for stævnedeltagere under stævner.
Dette skal vi først lige drøft med Henrik, da det er hans folde, og dermed hans beslutning.

Udover det er der nogle medlemmer som skulle være i tvivl om den daglige foldordning, og vi gengiver lige regler igen.

Hverdage mellem 14-18 har rideskolenbanen/folden
Lørdage mellem 10-14 har rideskolenbanen/folden
Hverdage mellem 14-18 har rideskolen den lille fold som støder op til dressurbanen
Lørdage mellem 10-14   har rideskolen den lille fold som støder op til dressurbanen
Den større fold bag det lille ride hus har privatryttere mens rideskolen benytter den store ridebane/fold 

Vi har fremover besluttet at det ikke er tilladt at gå igennem ridebane  for at benytte den lille fold. Dette skal altid forgå igennem den større fold eller ridehuset, da det er til stor gene for de ridende.

Allan arbejder videre på vandingsanlæg til dressurbane og dette forventes lavet i denne udendørs sæson.
Påfyldning af bane er ligeledes fastsat i denne sæson.

Ang. rideskolen skal Indy væk, da den har været halt længe, og dette er i samråd med Henrik og Bente.

Michelle arbejder videre på at finde en ny underviser til om fredagen. Dette genoptages lige så snart hun vender hjem fra ferie.
Hvis der er nogle der har nogle emner må i meget gerne rette henvendelse til en af os i bestyrelsen.  

Fremover afholder vi bestyrelsesmøde hver 3 uge, og næste møde er fastsat til d 20-5-2014

Stævneudvalget søger flere medlemmer gerne springryttere, så meld jer gerne på banen !!!