Bestyrelsesmøde 2014-02-27

Tilstede: Allan, Maria J., Maria P., Helene, Michelle, Anne Marie

Fraværende: Yvonne

Referent: Anne Marie

 

  1. Konstitutiering:

Formand: Allan

Næstformand: Yvonne

Kasser: Maria J.

Referent: Maria P. og Anne Marie

Suppleanter: Helena og Michelle

 

  1. Ridehusbund:

Folk er ikke særlig gode til at samle lort op efter sin hest , der henstilles til, at man husker at samle lort op efter sin egen hest, når man er færdig med at ride, tag endelig en ekstra lort med, hvis en af dine hestekollegaer, der skulle have glemt det. Det er både på banen inde og ude.

Når vi skal have en ny bund, dur det ikke, hvis lortene bliver liggende, så vi prøver stadig at henvise til at alle gør en indsats, ellers må der tages skrappere metoder i brug, f.eks. gentagne overskridelser kan udløse udelukkelse af brug af banerne i en bestemt periode, bestyrelsen syntes bare, det er ærgerligt, hvis de skal være ”politimænd” det er ikke det de er i bestyrelsen for .

Bestyrelsen vil gerne modtage forslag til hvordan, klubben får medlemmerne til at tage et ansvar.

SÅ SAML VENLIGST LORT EFTER EGEN HEST.

 

  1. Hygiejnebevis:

For at klubben kan have køkkenet åbent, skal der være nogle medlemmer,der har et hygiejnebevis, Marie P. vil undersøge, hvem der kunne tænke sig at tage et hygiejnebevis (det skal selvfølgelig være nogen af dem der står i køkkenet bl.a. under stævner m.v.).

 

  1. Drikkeautomaterne:

Helena står for at automaterne er fyldt op og tømme dem jævnligt, en gang om måneden sætter Helena pengene ind på en af klubbens kontoer.

Helene ønsker at modtage en kopi af regninger og reparationsedler, disse kommer i dag til Maria J, hun videresendt kopi til Helene.

 

  1. Toiletterne:

Toiletterne er meget tit fyldte og lugter også, dette punkt tages op, på et bestyrelsesmøde når Henrik og Bente deltager.

 

  1. Springtræner:

Ole er stoppet og desværre lidt pludseligt, så nogen medlemmer havde fået betalt for hele måneden, bestyrelsen har spurgt om Leise vil undervise 3 gange til måneden er omme og lidt længere, det har hun sagt ja til, så der er stadig undervisning, til der kommer en ny.

Det er aftalt, at vi prøver med to nye springtrænere, den ene er Lars Weisby, han vil kommer til at undervise fra omkring kl 16.00 til 18.00 og derefter vil Joost komme og undervise fra kl 18. og frem til slut.

Opstart d. 18/3, der vil blive hængt lister op i forhallen med Lars og Joost som undervisere, medlemmerne bedes skrive sig på listerne hvor de ønsker undervisning.

Husk der skal sættes spring op og også tages ned igen, der vil blive lavet en liste om, hvem der gør hvad af rytterne der springer.

 

  1. Rideskolen

Der blev informeret om hvordan rideskolen går, både af godt og skidt.

 

  1. Evt.:

Der kommer nu også til at være medlemskab m/ridehuskort , dette vil være for pensionister over 65 år. Prisen vil være den samme som for juniorer kr. 700,00 halv årligt.

 

Bestyrelsen har besluttet, at på amagermøderne vil klubben være repræsenteret, med et medlem fra både bestyrelse samt en fra stævneudvalget (hvis muligt).

 

Kontoret på 1. sal skulle nu være færdigt, Maria J. og Anne Marie vil se på indretningen og købe møbler der til.