Bestyrelsesmøde 2014-04-02

Referat af bestyrelsesmøde d. 02-04-2014
Til stede: Allan,  Maria J, Anne-Marie, Helene, og Maria P.

Vi har drøftet at vi skal være bedre til i samarbejde med stævneudvalget at få mere struktur på næstkommende stævne, da der har været noget dårlig  kommunikation, hvilket vi skal være bedre til.
Det er også aftalt at fremover skal der foreligge et regnskab senest en uge efter stævner, så Maria J kan bogføre det. Dette er ikke gjort, da der er nyankommne til, som ikke har været vidende om proceduren.

Bente og Henrik vil blive inviteret til det næst kommende møde. Vi satser på, at det næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt i uge ?, og ligeledes vil vi invitere stævneudvalget, så vi få mere struktur på til næste stævne.

Vi har modtaget 3 ansøgninger på vores stillingsopslag som rengøringsassistent. Da det er mindsteløn vi kun kan tilbyde har vi valgt den, som var under 18 år, hvilket er blevet Anders Ladegård.
Vi ønsker Anders tillykke med stilling.  Helene vil påtage sig oplæring af Anders og  at købe de første rengøringsartikler ind, som Anders så fremover selv skal stå for.  Helene laver ligeledes en rengøringsplan, som skal følges.

Fremover vil breddetræning forgå i det store ride hus da vi går udendørssæson i møde.
Att:. instruktører har så fremover udendørsbane og det lille ridehus til undervisning.

D. 19/5 er madordning aflyst, da ungdomsskole skal holde afslutning.

Med venlig hilsen Bestyrelsen