Bestyrelsesmøde 2018-07-10

Referat bestyrelsesmøde d 10-07-2018

 

Formand:​​ Stig Christensen​​ Næstformand​​ Anne Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ Bestyrelsesmedlem Helene Carstens og, Lisa Almerström, Amalie Reimer

Fraværende​​ Katrine skyrum​​ 

 

Meddeler fra formanden.​​ 

Stig har som beskrevet i tidligere referat indhentet tilbud på el arbejde, men dette har vi valg, at indhente endnu et nyt tilbud på, at få lavet en del mindre, da vi syntes det bliver for dyrt oveni de 2 ridehusbunde vi i stedet for har at valgt at bruge penge på i år.

 

Rideskolen

 

Vi har i samråd med Caroline besluttet, at gå tilbage til den gamle ordning, med at​​ instruktører​​ deler lørdagen, så at de kun har hver anden lørdag. Dette skyldes, at vi bliver for sårbare over for sygdom, hvilket ikke er hensigmæsssigt, da det i forvejen er vores længste dag og dermed, den dag med størst indtjening.

Vi har så valgt, at kontakte vores faste vikarer og der har Embla sagt ja til at tiltræde stillig efter sommerferien.

  

 

Beslutninger, der ikke er personalerelaterede “Kursus, Indkøb af materialer til TSR Ovs.”.​​ 

a.​​ 

Dorthe har fået videresendt skitse og handleplan på apv til kommune og så må vi afvente om de er tilfredse.​​ 

 

b.

Den indkøbte havre er endelig kommet hjem​​ 

 

Diverse

Helene og Lisa har fået gennemgået kontrakt til Caroline og en anden udformning fremadrettet til nyansatte.​​ Anne Marie vil sørge for en radio til det store ridehus, så ryttere kan ride til musik, hvis ønsket.

Ridehusbunde+udendørsbane.

Som beskrevet ovenfor har vi valgt, at lægge mere flis på udendøresbanen og opretning plus mere fyld i det store ridehus. Det lille ridehus får en helt ny fiberbund​​ ​​ 

Næste møde 18-09​​ 2018

Referent Helene C