Bestyrelsesmøde 2018-06-06

Referat bestyrelsesmøde d 06-06-2018

 

Formand:​​ Stig Christensen

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ Bestyrelsesmedlem Helene Carstens og, Lisa Almerström, Amalie Reimer

Fraværende​​ Katrine skyrum​​ og Anne Marie Hørmann

 

Meddeler fra formanden.​​ 

 

Stig har fået indhentet 2 tilbud fra Bohns elektrikerfirma og der er fremkommet to udkast, hvoraf det ene er med større besparelse på længere sigt.​​ 

Det ene tilbud lyder på 71.503.- og det andet på 62.853

Vi Har så haft drøftet om hvorvidt det skal tages op på et ekstraordinært generalforsamling, da beløb umiddelbart overstiger de 50.000.-

Konklusion er at da det ikke skal lavet på en gang, men over en periode og regningen derfor bliver delt op i 2 regninger, ser vi ikke nødvendigheden af dette.

 

Rideskolen

 

Der er kommet 3 nye ponyer på rideskolen, som vi håber arter sig​​ ​​ 

Helene har igen haft snakket med Caroline og hvorvidt, der snart er kommet nogle datoer fra DRF ang. Træner, da vi har et ønske om at​​ vores instruktører bliver uddannet til opgaven.

Caroline vil ringe til dem igen.​​ 

Caroline ønsker at have et sted til pony games udstyret og vi har fundet en løsning, om at instruktører låser det inde i sadelrum efter brug.

Helene Har sendt ansøgning afsted til brandvæsnet ang. Overnatning i forbindelse med, at ponyer skal på sommergræs. Dette er lovpligtigt.​​ 

Sidste dag på rideskolen er d 12 juli 2018 og de kommer hjem igen d 19 august, hvor de første 14 dage er kun med skridtture, så ponyer kommer sikkert og forsvarligt i gang​​  ​​​​ 

 

  

 

Beslutninger, der ikke er personalerelaterede “Kursus, Indkøb af materialer til TSR Ovs.”.​​ 

Der er bestilt en ny havre til det store ridehus. Ang.,​​ Ridehusbunde mangler vi stadig at få indhentet tilbud, men da Anne Marie ikke er til stede pga. personlige årsager afventer vi pt.  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

Hjemmeside​​ 

Amalie har lavet et udkast til en ny hjemmesiden. Der var enighed blandt de tilstedeværende at denne skal implementeres på et tidspunkt.​​ 

Diverse

APV

Vi har arbejdet på APV og har fået et udkast fra Pia B og Kisser som har været søde at være behjælpelige med dette​​ Dorthe sørger for at fremsende en mail til arbejdstilsynet med de foreløbige resultater.

Stævner

Der bliver afholdt klubstævne d 30 juni og vi har vendt​​ problematikken, om hvorvidt at rideskolen kan holdes åben samtidig.​​ 

Der er vi kommet frem til, at vi bestræber os på at køre både stævne og rideskole, da det er  ​​​​ udendørs sæson.​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Persondata loven

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Vi har drøftet en plan for den​​ nye persondatalov.

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Næste møde 11-07 2018

 

Referent

Helene Carstens