bestyrelsesmøde 2016-11-17

Referat bestyrelsesmøde d 2016-11-17

Deltagende:
Formand Stig Christiansen
Næstformand Anne-Marie Hørmann
Kasserer Dorthe Dia
Bestyrelsesmedlem Helene Carstens
Bestyrelsesmedlem Michelle Hansen
Fraværende Kimbeley Carstens

 1. Meddelser fra formanden.
  Mobilepay er endelig blevet godkendt og er aktiveret. Nr er 30898124Vi har drøftet de forskellige muligheder som vi vil bruge det til, og foreløbig bliver det primat til kantinen, og køb af dag kort. Klippekort vil vi tage op med medlemmer til næstkommende generalforsamling.
 2. Hvad skal der stå af tekst ved overførelse af dag kort.
  Vi har valgt der skal stå dagkort så der ikke opstår forvirring om hvilken overførelse der er kommet ind.
  Kassereren skal stå som superbruger på mobilepay “Dette er Dorthe Dia”.
  Vi skal have et ekstra møde ang. Mobilepay.
 3. Rideskolen
  Indkøb af materialer til rideskolen ca. 6000.- dækker nye hovedtøjer og martigals og nye cavalitier.
  Dette er godkendt.

  Vi skal have sendt 2 instruktører afsted til næstkommende Træner 1 kursus som har opstart d 3 marts 2017.Da Fanny vores ridelærer hver anden lørdag har opsagt sin stilling skal vi have opslået stillingen igen.Så har der været nogle flere ponyer på prøve undervejs, da Lady er blevet solgt til privat, og en af dem fungerede ikke så den er sendt retur, men nu har vi fået den sidste, og byttet Nobel ud med en anden som kom, og som ser ud til at fungere rigtigt godt på holdet.Vi har erfaret at der er 80 medlemmer mindre på rideskolen i år, og det er noget vi skal have kikket på i det nye år.

  Vi har snakket med Caroline om at vi skal have tydeliggjort på vores hjemmeside, at det kræver telefonisk henvendelse ved holdopskrivning/oprykning. Da dette er noget som er helt unødige henvendelser vi får på mail.
  Dette retter stig til på hjemmeside.

   

 4. Springunderviser.
  Vi skal stadig have Anja til at udarbejde en profil som vi kan lægge på vores hjemmeside.
  Michelle tager kontakt.Der vil komme et kursus mere med Joackim med henblik på at klarlægge om der er nok ryttere til at han vil komme hver anden tirsdag.
 5. Dressur underviser.
  Der har været afholdt et kursus d 6+8 november med berider Anne Ullegård med henblik på evt at blive fast træner hos os.
  Mere info følger…
 6. Lys.
  Vi har haft en lampe på prøve i noget tid, og er blevet enige om at den ikke rigtig fungere, så elektriker Claus vil kikke på andre muligheder, og yderligere skal vi have fundet en løsning på lyset på vejen til rideklubben, at det skal laves om så det kører på vores relæ. Som det er nu går det via Allan.Elektriker udarbejder et forslag/overslag.
  Opsætning af sensor toilet/sadelrum/rytterstue.
  Dette kikker vi på i det nye år.Dommertårn
  Tager vi op igen i det nye år.
 7. Revurdering af ridehuplan.
  Vi får skrevet ind i ridehusplan at Leo har fortrinsret til banekørsel i hverdage imellem 8-9.
  Der bliver også skrevet en fast tidsplan, at før stævner bliver der kørt baner kl 19
 8. Eventuelt/opsamling på året.
  Vi får opsat dørpumper på toiletter.
  Køleskabet er solgt og der bliver indkøbt et nyt til passerrum.
  Vi ændrer spørgetid til 2xårligt.
  Clumeo klub system (ikke aktuel pt.)
  Kaffemaskine (Helene opsiger kontrakten)
  Ønske om at øve cavalltis og revurdering af dette. (revurdering af ridehusplan med en fast dag om måneden)
  Certificering af rideskolen (Dorthe arbejder videre på det)
  Der skal udarbejdes en drejebog for rideskole ponyer om hvem der sørger for de kommer på græs.(kørsel/ridning)
  T-shirt med logo (der er givet tilladelse til at Pernille Hørmann indhenter prøver)

Referent
Helene Carstens