bestyrelsesmøde 2016-10-05

Referat bestyrelsesmøde d 2016-10-05

Deltagende:
Formand Stig Christiansen
Næstformand Anne-Marie Hørmann
Kasserer Dorthe Dia
Bestyrelsesmedlem Helene Carstens,
Fraværende: Kimbeley Carstens, Michelle Hansen

 1. Godkendelse af forrige referat
 2. Meddelser fra formanden.
  Henrik vil gerne bygge halvtag bag den store hal til vores materialer mv, som vi så skal finde en pris på hvad leje skal være. De gamle containere skal så efterfølgende sælges.
 3. Rideskolen
  Helene har indkøbt præmier til rideskolestævnet, og div mangler til rideskolen.
  Disco og Victor er blevet solgt til private. Ellers går det rigtigt godt med de resterende ponyer vi har, og de nyeste er faldet godt til.
 4. Springunderviser
  Michelle har til opgave at få lavet en profil af vores nye undervisere (Anja og Joackim)
 5. Forslag
  Aktivitets udvalget ønsker penge til maling af træplader på vægge i det stor ridehus og ønsker at afholde julefrokost sidste weekend i januar.
  Begge dele er godkendt
 6. Ridehusbund
  Der har været nogle klager over ridehusbunden at den har været lidt manglefuld i den ene ende.
  Vi har haft ridehukoncept ude som mener den er helt ok på nuværende tidspunkt. Vi skal på sigt have mere fyld på.
 7. Køl/frys skal sættes til salg
  Dette sørger Helene for.

  Eventuelt.
 8. Sæt kryds i kalenderen den første weekend i november da vi afholder en arbejdes weekend igen.
 9. Leo har forespurgt er nyt batteri til traktoren.
  Dette er godkendt.

Næste bestyrelsesmøde er d 17 november 2016

Referent Helene Carstens