Bestyrelsesmøde 2016-05-25

Deltagende Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Suppleant Dorthe Dia

Suppleant Kimbeley Carstens

Fraværende Michelle Hansen

 

  • Spørgetid 18-18.30

 

Vi har afholdt vores andet spørgetid i år da vi tror på åbenhed, og hvor medlemmer kan komme og stille spørgsmål.

Pia B var så den eneste som dukkede op på mødet, og hun havde et par spørgsmål.

Om det er muligt at få klippet busken som falder ind over ridebanen.

Svar: Det finder vi en hurtig løsning på. (Vi spørger evt. Leo)

Pia tilbød at male hegnet på dressur banen mod at vi selvfølgelig skaffer malingen.

Svar: at vi lige skal vende det med Henrik, da det er ham der står for udvendig vedligeholdelse, men mon ikke det burde kunne lade sig gøre J

  • Møde med Caroline

Caroline efterspurgte en nøgle til vores nye underviser Fanny, hvilket hun fik. Hun fortæller lidt om de nye ponyer hvoraf vi stadig mangler 1 mere fra Torben, men han har rigtig svært ved at skaffe ponyer hjem for tiden så det tager desværre noget tid før de kommer. Men som sagt 2 ankommet og mangler så 1. Ponyer skal afsted på sommergræs d 15 juli og kommer hjem igen d 19 august. Vi mangler så lige at finde ud af hvordan vi får de ponyer som ikke kan rides derud, og det drøfter vi med Henrik. Vi har så også forlagt forslag/krav om træner 1 uddannelse, og der er et modul med opstart d 1 september. Caroline kan så ikke i den måned men er indforstået med at deltage på det næstkommende modul. Hun undersøger om der er 2 der evt. kan kommer afsted på det første.

  • Møde med Clumeo

Vi havde en mand fra firmaet ude og fremlægge deres styringssystem, og det er lettere kompleks pt da det ikke helt opfylder vores behov pt, men han ville vende tilbage såfremt de kan integrere de ting vi ønsker. Mere info følger.

  • Kasser posten

Per har desværre valgt at frasige sig posten som kasser, og også som bestyrelsesmedlem, hvilket vi desværre er rigtig kede af, men det er jo ikke noget vi kan gøre så meget ved. Maria Har tilkendegivet at hun er åben for at forsætte med det administrative vedr. rideskolen.

  • Besvarelse af mail

Vi har haft noget opstart problemer med i og med at Maria ikke har så meget med klubben at gøre mere, og vi havde ikke helt klarlagt hvem der skulle tage sig af posten som at besvarer blandt andet mail. Dette er besluttet at Dorthe gerne vil påtage sig den opgave fremover.

  • Forslag om koldvandautomat

Helene Har undersøgt hvad det vil koste at få opsat en ny automat. Dette er desværre en temmelig bekostelig affære, og det er blevet nedstemt, men mod at vi derimod opsætter nye vandhaner på toiletter som er højere så man kan få en flaske ind under.  Helene indkøber armaturer.

  • Eventuelt

Vi arbejder stadig på den løsning der hedder mobile Pay til dagkort i stedet for klippekort.

Næste bestyrelsesmøde er enten d 14 eller 15 juni

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

Referent

Helene Carstens