Bestyrelsesmøde 2015-10-29

Deltagere: Anne-Marie, Stig, Maria, Anders og Michelle.

1. Godkendelse af forrige referat: Referatet er godkendt

2. Meddelelser fra formanden:
– Vi har valgt at afholde et brugt-marked søndag d. 22/11-15, det lille ridehus vil derfor være lukket fra 10.00-15.00. Så nærmere på vores hjemmeside.
– Thorvald har fået lov at rykke hans undervisning til mandage fra 17.00 – 19.30, hvorfor der ikke vil være egen instruktørtider i denne tidsrum om mandagen længere. Til gengæld vil det igen være muligt at bruge tiderne om fredagen.
-Vi arbejder i øjeblikket på at finde nogle foredrag og som vi kan afholde til foråret.
– Vi beklager at vi ved sidste møde, havde reklameret med at afholde spørgetime inden mødet, pga. miskommunikation i bestyrelsen, blev dette ikke afholdt. Vi vil afholde spørgetid igen ved næste møde mandag den 30/11-15, kl. 18.30-19.00.

3. Meddelelser fra Kasseren:
– Vi har oplevet konflikter med nogle unge pigerne fra rideklubben og rideskolen, dette er der taget hånd om.
– Rideskolestævne: Rideskolestævnet i år, bliver desværre først afholdt i foråret, men vi holder Luciaoptog d. 20/12-15 fra kl. 10.00-14.00, såfremt vi kan låne ponyerne der, her vil det også være muligt at deltage som øvrige medlemmer.
– Økonomien: Vi har gennemset klubbens økonomi og kigger på lidt nye tiltag til den kommende sæson.

Meddelelser vedr. rideskolen:
– Ændring af tider på rideskolen: Flertallet har beslutte, at vi ændre tiderne på rideskolen pr. 1/1-16, således at tiderne bliver 14.00-15.00, 15.15-16.15, 16.30-17.30 og 17.30-18.30. Dette er gjort pga. den nye skolereform, som gør at der ikke er passerpiger til at hjælpe med op sadling i de første timer. Flertallet i bestyrelsen ønsker ikke at ponyerne ikke kan af sadles mellem lektionerne, derfor er der lagt et ekstra kvarter ind mellem hver lektion. Der var uenighed i bestyrelsen om, hvorvidt der skulle lægges pauser i mellem timerne eller finde en anden løsning.

Beslutninger der ikke er personrelateret:
– Bomvogn: Skulle gerne blive bestilt inden næste møde
– Spejl: Skulle gerne være bestilt inden næste møde.

Eventuelt:
-Præsentation af ny rengøringsplan: Der er lavet enkelte rettelser, som skal afprøves over den næste periode, ellers synes vi generelt at der har været en forbedring mht. rengøringen.
-Kaffemaskine: Kontrakten er opsagt, og der ledes efter en ny.
-Aftaler med Henrik og Bente:
i. Henrik får fikset taget.
ii. Lys på udendørsbanen rettes.
iii. Rideskoleponyer må gerne lukkes på fold, Henriks, når der ikke undervises på den bane.
iiii. Rideskolen udendørs. De samler op efter privatryttere og omvendt.
iiiii. Henrik køre rideskolensudendørsbane.
iiiiii. Vi er ude af vores dieselaftale med Henrik og Bente-

Tak for denne gang
Næste møde er mandag den 30/11-15