Bestyrelsesmøde 2015-06-24

Tilstede: Stig, Anne-Marie, Helene, Maria og Michelle. Caroline (rideskoleinstruktør) deltog ved en del af mødet.

1. Rideskolen
Caroline var deltagende ved en del af mødet og startede med en beretning om, hvad der rør sig på rideskolen.

a) Nye sadler til ponyerne:
Det blev besluttet, at ponyerne skal have nye lædersadler, der er tilpasset dem. Der var indhentet flere tilbud, og Heri var dem med det bedste tilbud. Caroline ville straks sætte i gang, så det blev gjort inden sommerferien.

b) Udendørsbanen (den lille)
Det er meningen, at rideskolen skal bruge den lille udendørsbane, når vejret tillader det. Der vil blive sat et skilt op på banen om i hvilket tidsrum, banen er lejet af rideskolen. I dette tidsrum tilhører banen alene rideskolen, og privatheste må ikke benytte den som fold. Hvis rideskolen ikke kan ride udendørs, kan de i stedet bruge banen til fold for rideskoleponyerne
 
c) Copenhagen Healt Week
Vi har fået en henvendelse fra dem, Caroline undersøger og vender tilbage til bestyrelsen.

2. Beslutninger om rideklubben

a) Dommertårn ved udendørsbanen
Vi undersøger mulighederne herfor.

b) Ridehusbund
Anne-Marie går videre med den nye bund i ridehuset, arbejdet sættes i gang inden for 14 dage.

c) Vi indhenter tilbud på 4 nye flagstænger

D) Der skal indkøbes refleksveste til P-vagter
 
e) Ekstra spejl i det store ridehus
Det er ikke kommet endnu, men Anne-Marie tjekker op på det.

f) Nye urer
Der er kommet nyt ur op i ridehuset, der er også indkøbt til udendørsbanen, men det er ikke sat op endnu.