Bestyrelsesmøde 2015-05-27

Deltagende: Stig, Anne-Marie, Helene, Maria, Anders, Bente og Henrik.
Fraværende: Michelle og Cecilie.

Køkkenudvalg
I samarbejde med Bente blev det besluttet, at der skal to ekstra medlemmer til køkkenarbejdet under stævner og arrangementer. Helene & Anne-Marie har taget denne post som ekstra medlemmer.
Køkkenudvalget skiftes indbyrdes til at tage køkkenet under diverse arrangementer. De vil roterer i 2 hold. Mad indkøb til stævner vil fremover blive gjort online fra www.nemlig.com

Kontrakt
Tiltrædelsesdato for kontrakten 01-03-15. Maria gennemgår de sidste rettelser med Bente & Henrik. Stig og Henrik vil gennemgå faciliteterne.

Ridebaner
Mere flis på alle tre baner. Der vil blive lavet en ny ridebund i det store ridehus en ubestemt sommer. Der blev kort debateret om fiberbund, men uden nogen egentlig konklusion. Henrik vil undersøge diverse tilbud på ridebanebunde.  Henter evt. tilbud fra ”Anders” og ”Børge”

Bane tilbehør
Der skal spejle på udendørs banen. Der vil blive lavet et dommertårn på udendørsbanen i enden ved grøften. Der vil blive undersøgt videre om nyt lys i ridehallerne. Indtil videre vil der kun blive hentet prisoverslag. Der skal sættes ure op på ridebanerne og i ridehallerne.

Næste møde: 24-06-15