Bestyrelsesmøde 2015-03-02

Tilstede: Stig, Anders, Cecilie, Maria, Helene, Anne-Marie og Michelle.

1. Konstitution af bestyrelsen
Formand: Stig Christiansen
Næstformand: Anne-Marie Hørmann
Kasserer: Maria Jansson
Sekretær: Cecilie Holck og Michelle Hansen
Suppleanter: Helene Carstens og Anders Ladegaard

Der var enighed i bestyrelsen, og denne er nu konstitueret.

2. Gennemgang af igangværende arbejde
De nye bestyrelsesmedlemmer blev sat lidt ind i det igangværende arbejde i TSR, som bl.a. indbefatter genforhandling af kontrakt med udlejer (Henrik og Bente), Amagermøder, arrangementer mv.
Herunder blev det besluttet, at Maria og Michelle supplere hinanden ved deltagelse til Amagermøderne sammen med Mette Eeg, som allerede nu er deltagende. Det vil derfor være Maria og/eller Michelle, der referere tilbage til bestyrelsen og stævneudvalget om beslutninger truffet på Amagermøderne.

3.Førstehjælpskursus
Vi har fra Falck fået et tilbud på et kursus i førstehjælp, og dette tilbud har vi valgt at takke ”JA” til. Herved øger vi sandsynligheden for, at der er en tilstede i klubben som yde kan førstehjælp, hvis uheldet er ude. Der vil kun kunne være 35 deltagende ved dette kursus, men ved stor efterspørgsel vil vi afholde et igen til næste år. Der vil komme mere information om selve kurset på et senere tidspunkt. Vi håber, at rigtig mange vil deltage i dette kursus.

4. Stillinger i TSR
Vi har den senere tid slået forskellige stillinger op på hjemmesiden.

Rengøring: Vi søgte først medarbejder under 18 år, men fik ingen ansøgere under 18 år. Vi søgte derefter medarbejder over 18 år, og ansøgningsfristen til denne stilling er netop ophørt. Der har kun været en ansøger, nemlig Anders Ladegård, som derfor fortsat vil stå for rengøringen i TSR.

Rideskoleinstruktør: Ansøgningsfristen er den 6. marts 2015 og der er allerede kommet flere ansøgninger til denne stilling, der vil blive truffet en afgørelse på næstkommende bestyrelsesmøde.

Banekørsel: Denne stilling er ny opslået, og ansøgningsfristen er den 18. marts 2015.

4. Forbedring af rideklubben
Til næste bestyrelsesmøde vil dette blive et af punkterne, som vi vil vende, og derfor vil vi gerne høre fra medlemmer som har nogle ideer til en forbedring af klubben. Det er selvsagt, at ikke alle ting kan gøres på en gang, set med økonomiske øjne, men hvis vi får dem belyst, har vi mulighed for at overveje og evt. ligge det ind i en langsigtet plan.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 19. marts 2015