Bestyrelsesmøde 2015-01-15

Til stede: Allan, Maria J, Helene, Anne-Marie, Michelle

Klager:

 Vi har behandlet et par indkomne klager og er nået til enighed.

Ordensregler:
 Vi har drøftet, at vi skal have ændret ordensregler, således at vi skal have 2 slags procedure liggende vedr. klager. Dette arbejder vi videre på.
Bl.a. problematik om, hvorvidt man har hovslaget, da der hersker den en del forvirring om dette.

Lige en opridsning af gældende regler:

  •  Ved opvarmning i skridt bliver man på venstre volte.
  •  Ved skridtøvelser på højre volte er det stadig rytteren, der har hovslaget (det vil sige når man er færdig med at skridte til og fra og påbegynder en øvelse)
Herning tur:

Jane har lavet et foreløbig opslag for at se, hvor mange der er interesseret i turen. Vi skal helst have fyldt bussen op, før det kan lade sig gøre økonomisk.

Rideskole/rideklub

Der bliver afholdt fastelavn d 16-02-2015, og vi har så sat et opslag op om at klubbens medlemmer også er velkommen til at deltage.

Forslag fra Trine Bramminge: 
Trine ville gerne have en underviser ud til at ride springe sine heste om søndagen på klippekort, men dette kan vi stadig ikke give tilladelse til, da vi mener det vil belaste vores spring materiel for meget. (evt. ødelagte bomme)
Forespørgsel om vi kan lægge generalforsamling på anden dato en KTR, da der er flere medlemmer, som er medlemmer i begge klubber. Desværre har vi haft fastsat denne dato inden KTR, og det er ikke muligt at rykke pga. vinterferie og andre arrangementer.

Diverse:
Gennemgang af kontrakt som skal fornys.