Bestyrelsesmøde 2015-01-05

Til stede: Allan, Maria J, Helene, Anne-Marie, Michelle

Springning søndag:
Der har været en del uklarhed omkring springning om søndagen, og der er flere der har ytret, at de ønskede mere klare regler omkring hvad der er gældende.
Dette har vi drøftet, og vi har sammensat nogle klare retningslinjer for det, og det er også blevet hængt op i ridehuset, så der fremover ikke skulle opstå flere forvirringer.
Tavlen er også blevet ændret, så den fremstår mere klar for alle.

Lille ride hus: 
Jeg (Helene) har spurgt ind til, hvorfor vi har konstant lys i det lille ride hus. Allan oplyser, at det er af sikkerhedsmæssige årsager, når man har ansatte.
Da det lille ridehus koster klubben en del penge i strøm, har vi som forsøg fået sat en LD-lampe op, og kan vi se et formindsket strømforbrug vil der blive sat flere op.

Gennemgang af regnskab:
Vi (Helene, Michelle, Anne Marie) ønsker stadig en specifikation af lønninger som Maria Jansson desværre stadig ikke har haft tid til at tilvejebringe?

Kontrakt til genforhandling:
Allan oplyser at han ikke har modtaget den?

Spørgsmål fra Trine Bramminge:
Vil gerne vide om, at hvis man får en underviser ud til om søndagen, om hvorvidt denne skal være medlem af klubben, hvis de evt. skal ride på ens hest. Dette må vi svare ja til af hensyn til slidtage på klubbens materialer.

Vedr. ændring af tider for undervisning:
Der har været problem med at undervisning er blevet rykket med kort varsel, og uden bestyrelsens godkendelse. Dette skal lige gøres klart, at det er ikke tilladt uden en godkendelse, som skal indhentet så snart man er vidende om ændringer.

Generalforsamling:
Vi har fastsat generalforsamling til mandag d 23-02-2015
Hvis man ønsker regnskab før generalforsamling kan man rette henvendelse til Maria Jansson på vores mail  tspr@mail.dk

Næste møde er fastsat til d 19-01-2015

Med venlig hilsen
Bestyrelsen