Bestyrelsesmøde 2014-07-28

Tilstede: Michelle, Maria J og Allan.

.

Lille ridehal:

Forsikringen vil dække størstedelen af omkostningerne ved udbedring af vandskaderne efter kommunes pumpesvigt. Arbejdet på ridehallen starter i slutningen af uge 31. Vi satser på at ridebanen er færdig, når rideskolen starter op igen i uge 34.

.

Udendørs ”rideskole”ridebane:

Banen er for hårdt til, at vi kan køre den. Vi må snakke med Henrik om hvad der skal ske med, evt. påfyldning med ridebanegrus.

.

Store ridehal:

Ridebanen er lukket én time på næste torsdag, d. 7. august.

.

Stævner:

Vi afholder klubmesterskab i september -husk at komme og hjælpe. Hvis der stadig mangler hjælpere til dette stævne, vil stævneudvalget ikke afholde flere stævner.

.

Medlemmer:

Anden kontingentperiode 2014 er nu i gang. Det er fra nu af ikke muligt at benytte vores faciliteter, før man har betalt sit kontingent. Følg med på medlemslisterne om din betaling er registreret. Mangler dit navn på listen, selvom du har betalt, så kontakt Maria Jansson på mail tsr@tspr.dk.

.

Ringridningsstævne i KTR:

Vi har stadig samarbejde med KTR vedr. ringridning. De afholder stævne i ringridning i september for hold eller individuelt. Kontakt Allan, hvis du ønsker at deltage eller blot høre mere om ringridningen.

.

Kaffeautomat:

Vi vil forsøge at dække underskuddet på kaffeautomaten ved at sætte prisen på kopperne op til 10 kr. stk. Underskuddet er ind til videre på ca. 3.000 kr. i 2014. Vi vil revurdere beslutningen om et par måneder.

.

Rideskoleponyer:

Den nye pony Janus er ikke egnet til rideskolen, så den vil ikke længere blive brugt. Henrik har solgt Pippi, så vi skal have to nye ponyer til opstarten d. 18. august.

.

Rideinstruktør:

Helene har opsagt sin stilling som rideinstruktør efter lang tids sygdom. Stillingen er annonceret op hjemmesiden.

.

Løse hunde:

Husk det ikke er tilladt at have løse hunde på TSR’s område. Der er ligger hundelorte rundt på udendørsbanen og gravet store huller – hestene glider i hullerne og stolperne i hegnet bliver blotlagt.

.

.

Næste bestyrelsesmøde er den sidste mandag i august, d. 25. august 2014.