Bestyrelsesmøde 18-09 2018

Referat bestyrelsesmøde d 18-09 2018

 

Formand:​​ Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasserer​​ Dorthe Dia​​ Bestyrelsesmedlem Helene Carstens og Katrine skyrum

Fraværende​​ Amalie Reimer, Lisa Almerstrøm

 

 

 

Rideskolen

 

Ridehjelme.

 

Vi har drøftet om hvorvidt vores ridehjelme skal være godkendte.

Dette mener vi ikke er vores ansvar, da det blot er til udlån og folks eget ansvar, at sørge for udstyr ??

 

Persondata loven på rideskolen.

 

Vi har drøftet hvorvidt vi overholder loven.​​ 

Dette mener vi er tilfældet, da vi ikke har det fulde cpr nr på elever og heller ikke på øvrige medlemmer

 

Der bliver afholdt et rideskolestævne d 4 november 2018

 

APV

 

Er lavet færdigt.

 

Eventuelt.​​ 

Næste møde skal vi have revideret ridehusplanen på vores hjemmeside.

 

Næste møde 06-02 2019

Referent

Helene Carstens