Bestyrelsesmøde 2016-06-14

Deltagende Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Suppleant Dorthe Dia

Suppleant Kimbeley Carstens

Fraværende Michelle Hansen

Godkendelse af forrige referat.

Bestyrelsen har kontinuere sig efter Per er gået af som kasserer.

Ny kasserer er Dorthe Dia

Nyt bestyrelsesmedlem er Dorthe Dia

Diverse:

Vi skal også have fundet ud af om det kan betale sig at få repareret det køleskab som vi har fået foræret.

Stig bestiller kølemontør.

Stig har aftalt med Maria at de skal samles om regnskabet efter d 17-06 pga. hendes eksamen.

Trænertilskud

Anne Marie har undersøgt om trænertilskud til Joost, men dette er kun muligt at søge en gang om året.

Rideskolen

 Ponyer skal afsted på græs d 15-07 og kommer hjem igen d 19-08

Helene og Caroline arbejder på at finde en løsning på de ponyer som ikke kan rides derud, og pt er det ca. 6-7 ponyer som skal køres.

Leo har tilkendegivet at han gerne vil hjælpe. Jeg kører så ud og opsamler sadler og ryttere J

Fratrædelser

Anders har valgt at fratræde sin stilling pr 01-07 og ønsker helt at fratræde sig alt i klubben dvs. som stævnemedlem og klubmedlem, og vi ønsker ham held og lykke fremover.

Ansættelser

Vi skal så finde en løsning på rengøringen, og Helene indhenter et par tilbud udefra, og ellers vil stilling blive opslået på hjemmeside.

Mobile Pay

Vi har fået oprettet et mobil nr. og er ved at oprette mobile Pay konto, så vi fremadrettet kan modtage penge på mobile Pay.

Næste bestyrelse møde er d 27-07-2016

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referent

Helene Carstens