Bestyrelsesmøde 2016-04-19

Deltagende Formand Stig Christensen

Næstformand Anne-Marie Hørmann

Kasser Per Sørensen

Bestyrelsesmedlem Helene Carstens

Supplant Dorthe Dia

Fraværende Kimbeley Carstens og Michelle Hansen

Rettelse af hjemmeside med navne på de nye bestyrelse medlemmer.

Vi arbejder på at få en telefon som vi kan bruge som ny løsning i stedet for klippekort, da vi ikke har mulighed for at tjekke op på om folk betaler, eller husker at lægge klip hver gang.

Så fremadrettet bliver det via mobile Pay eller anden mobilløsning og dette gør at vi kan bede om at se overførelse med det samme ved tvivls spørgsmål.

Vi ønsker mulighed for at overgå til et klub system som hedder Clumeo og han kommer og laver en demo ved næstkommende bestyrelsesmøde d 25-05

Vi har haft en afstemning på Facebook ang. det nye spejl om hvorvidt det skal hænge den ene eller anden vej for at få det mest optimale udsyn, og det blev til at vi vender det den anden vej.

Da der har været mangel på kommunikation ang. det sidste stævne som skulle have været afholdt, men som så desværre med temmelig kort varsel blev aflyst vil vi gerne bede stævneudvalget om at være bedre til at melde ud, da vi mistede en hel lørdags indtjening, hvilket var rigtig ærgerligt.

Træner tilskud:

Der bliver stadig undersøgt mulighed for træner tilskud og det gør både Per og Anne Marie til næste møde.

Rideskolen:

Maria Jansson forsætter lidt endnu med at styre regnskaber og besvare mail for rideskolen, og diverse rideskole relateret.

Ang. De daglige spørgsmål omkring rideskolen og dialog med Henrik og Bente bliver det Helene der fremadrettet står for den del.

Der har så været afholdt ansættelse samtale med en af de 2 ansøgere, og da den ene meldte fra pga. andet arbejde har vi valgt at ansætte en som hedder Fanny og hun er med som føl 2 gange sammen med Nanna hvorefter hun er på egne ben, og vi har aftalt en prøvetid på 3 måneder hvorefter vi ser om det fungere.

Forslag fra Stig.

Ønsker at ride instruktører skal være støttemedlemmer.

Dette blev nedstemt.

Referent Helene Carstens