Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling

Torsdag d. 27. august 2015 kl. 19.00
Afholdes i Tømmerup Sportsrideklubs rytterstue
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Dagsorden
1. Ændrede forhold vedr. arbejdet med den nye ridehusbund i den store ridehal påvirker den påforhånd beregnede økonomi. Bestyrelsen ønsker derfor forsamlingens accept af at investeringen i ridehusbunden forløber sig over de 50.000 kr., som bestyrelsen må råde over. Den nye (fiber)ridehusbund forventes at koste 200.000 kr. Bestyrelsen vurderer at klubben kan betale dette, og at det ikke vil påvirke vores økonomi

Med venlig hilsen
Bestyrelsen