KONTINGENTOPKRÆVNING 2. halvår 2015

Så er det tid til den halvårlige kontingentindbetaling.

Sidste rettidige indbetalingsdato: 20. juli 2015

Betaling efter denne dato bliver pålagt gebyr på 75 kr. Hvis der ikke er betalt ved betalingsfristen kan klubbens faciliteter ikke benyttes, før gyldig kvittering eller betaling registreres.