Forslag til general forsamlingen

Her er de forslag, som bestyrelsen har modtaget til behandling på general forsamlingen

d. 17. februar kl. 19.00 i rytterstuen

 

                                                                                                                                                                                                         

Til bestyrelsen

 

Her er fremsender jeg mine 2 forslag til vedtægterne. Under punktet Bestyrelsen. Det er 2 uafhængige forslag og der skal stemmes om begge. Vil jeg gerne have tilføjet i vedtægterne

Flg.

 

Forslag 1:

Der må ikke sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

Således at der vil stå flg.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med fuldgyldigt medlemskab.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter.
Der må ikke sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

 

Forslag 2:
Det skal sikres at bestyrelsen repræsentere et bredt udsnit at klubbens medlemmer og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet..

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med fuldgyldigt medlemskab.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter.
Bestyrelsen skal repræsenteres af medlemmer, således at den repræsenteres et bredt udsnit at klubbens medlemmer og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet.
Dette skal sikre bredden i klubben.

 

Hvis begge bliver vedtaget, så vil det hedde.

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med fuldgyldigt medlemskab.
Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter.
Der må ikke sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

 

Bestyrelsen skal repræsenteres af medlemmer, således at den repræsenteres et bredt udsnit at klubbens medlemmer og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet.
Dette skal sikre bredden i klubben.
Juliet Vinther Troelstrup

 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

Forslag til generalforsamling 2014:

Bestyrelsen foreslå en kontingentstigning på 150 kr. per halvår. Dette ønskes på baggrund af de stigende omkostninger ved drift at rideklubben, samt medlemmers ønske om forbedring af ridebund samt vedligeholdelse af dette. Bestyrelsen foreslår derfor:

 

Aktive kontingenter:

Senior kontingent 1.000 kr. per halvår (stigning 150 kr.)

Junior kontingent 700 kr. per halvår (stigning 150 kr.)

Passive kontingenter:

Støttemedlem senior 200 kr. per halvår (stigning 50 kr.)

Støttemedlem junior 50 kr. per halvår (stigning 25 kr.)

Stævnekontingent:

Stævnemedlemskab 350 kr. per halvår (stigning 50 kr.)

 

Mvh Bestyrelsen