Bestyrelses-, udvalgsmøder og generalforsamling – 2020

Bestyrelsesmøde  07-01-2020
Bestyrelsesmøde  04-02-2020
Generalforsamling 18-02-2020
Bestyrelsesmøde  03-03-2020
Bestyrelsesmøde  15-04-2020

Undervisningsudvalgsmøde 07-01-2020
Undervisningsudvalgsmøde 04-02-2020
Undervisningsudvalgsmøde 25-02-2020
Undervisningsudvalgsmøde 25-03-2020