Priser for rideklub

Priserne er gældende fra 1. juli 2017.  Kontingent opkrævningerne sker halvårligt til d. 1. januar og d. 1. juli. GÆLDER iKKE FOR RIDESKOLE

 

Medlemskab inkl. ridehuskort:

  • Junior (under 18 år): 700 kr. halvårligt
  • Senior (over 18 år): 1.000 kr. halvårligt

 

Månedsmedlemskab:
Ved indmeldelse 3 måneder fra de normale kontingentopkrævningerne kan betales månedsmedlemskab på hhv.:

  • Junior (under 18 år): 200 kr. per måned.
  • Senior (over 18 år): 250 kr. per måned.

Betalingen af månedskontingenter SKAL ske samlet, dvs. på én gang. Der kan ikke betales én gang om måneden indtil næste faste kontingentopkrævning. Denne betaling gælder kun indtil næste kontingentopkrævning, og man kan derfor ikke være månedsmedlem permanent. Månedsmedlemskabet kan ikke bruges i forbindelse med udmeldelse.

 

Dagkort/Gæstekort:

  • Dagkort/Gæstekort 35 kr. per dag ogskal betales via. MobilePay på 30898124.
  • Dagkort/Gæstekort giver kun mulighed for benyttelse af vores faciliteter, dvs. det kan ikke bruges som Dagkort/Gæstekort vedr. stævner o.l.

 

Medlemskab uden ridehuskort (passivt medlemskab):

  • Stævnemedlemskab: 350 kr. halvårligt
  • Støtte/passivt medlem, Senior: 200 kr. halvårligt
  • Støtte/passivt medlem, Junior: 50 kr. halvårligt

 

Betaling
Indbetaling kan foretages ved bankoverførsel til vores klubkonto :reg.nr.: 5325 kontonr.: 0241622
Med angivelse af dit navn, medlemstyper (voksen-, junior-, støttemedlem mm.). Er du juniormedlem, bedes du desuden notere navn og fødselsdato.

På MobilePay: 30898124 skriv navn og fødselsdato.

(GÆLDER iKKE FOR RIDESKOLE)