Indkaldes til generalforsamling 2018

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

 

 

Tømmerup, d.​​ 23.​​ januar​​ 2018

 

 

 

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag​​ d. 21.​​ februar​​ 2018​​ kl. 19.00

Afholdes i Tømmerup Sportsrideklubs rytterstue

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen:

Stig Christiansen

Anne-Marie HørmannPå valg – ønsker genvalg

Dorthe Dia

Helene Carstens  ​​ ​​ ​​​​ på valg – ønsker genvalg

Michelle Hansen​​ 

 

Suppleanter:

Kathrine Skyum-Nielsenpå valg – ønsker genvalg​​ 

Pia Riber Bay   udtrådt af bestyrelsen

 

7. Valg af udvalg.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftligt overbragt til bestyrelsen senest søndag d.​​ 14 februar​​ 20178

Regnskabet kan​​ rekvireres hos kassereren fra d. 14.​​ februar​​ 2018​​ på mailen:​​ kassereren@tspr.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen