Indkaldes til generalforsamling 2018

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

 

 

Tømmerup, d. 23. januar 2018

 

 

 

 

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Onsdag d. 21. februar 2018 kl. 19.00

Afholdes i Tømmerup Sportsrideklubs rytterstue

Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup.

 

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen:

Stig Christiansen

Anne-Marie HørmannPå valg – ønsker genvalg

Dorthe Dia

Helene Carstens     på valg – ønsker genvalg

Michelle Hansen 

 

Suppleanter:

Kathrine Skyum-Nielsenpå valg – ønsker genvalg 

Pia Riber Bay   udtrådt af bestyrelsen

 

7. Valg af udvalg.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftligt overbragt til bestyrelsen senest søndag d. 14 februar 20178

Regnskabet kan rekvireres hos kassereren fra d. 14. februar 2018 på mailen: kassereren@tspr.dk

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen