Amagermesterskabsreglerne

Amagermesterskabsreglerne

Kvalifikationer og finale

Spring:

Pony:

Sølv: LC metode B3. Udklasning efter out-reglerne.

Guld: LB** metode B3 Klassen er åben for alle.

Hest:

Sølv: LC metode B3. Udklasning efter out-reglerne.

Guld: LB** metode B3 Klassen er åben for alle.

For både pony og hest gælder:

Finalen rides i metode B1 for både Sølv- og Guldtur og klassen er åben for alle (OUT-reglerne gældende i Sølvturen) men mesterskabet er kun for de kvalificerede ryttere.

Dressur:

Pony:

Sølv: LB2 Udklasning efter out-reglerne.

Guld: LA1 Klassen er åben for alle.

Hest:

Sølv: LB2 Udklasning efter out-reglerne.

Guld: LA4 Klassen er åben for alle.

For både pony og hest gælder:

Finalen er åben for alle (for sølvturen gælder out-reglerne) men selve mesterskabet er kun for de kvalificerede ryttere.

Kvalifikationer:

I spring vil der være 3 kvalifikationer som foregår i en af de 4 klubber: DSM, KRK, KTR og TSR. Der skal rides min. 2 for at kunne kvalificere sig til finalen. Gennemsnittet af opnåede points for de to bedste resultater følger med til finalen. Se pkt. 4.

I dressur vil der være 3 kvalifikationer som foregår i en af de 4 klubber: DSM, KRK, KTR og TSR Der skal rides min. 2 for at kunne kvalificere sig til finalen. Hvis man rider alle 3 vil de 2 bedste resultater være gældende. Gennemsnittet i procenter for de to bedste resultater følger med til finalen. Se pkt. 5.

I både dressur og spring går de 15 bedst placerede videre til finalen.

Finalen afholdes på skift af de 4 klubber og tilstræbes afviklet i august eller september. Finalen kan dog flyttes af hensyn til stævneterminer/praktiske årsager.

Andre bestemmelser:

 1. Kvalifikationer og finaleklasserne er åben for alle ryttere som er medlem af hhv. KRK, DSM, TSR, KTR og AMR. Både kvalifikationer og finale skal rides for en Amagerklub.
 2. Man må ikke have restance til nogen af Amagerklubberne.
 3. 3. Efter hver kvalifikationsrunde laves der en oversigt over pointstillingen/procenterne, som skal publiceres på alle involverede klubbers hjemmeside eller Facebook. De deltagende ryttere er selv ansvarlig for løbende at tjekke sine point og straks underrette stævneledelsen såfremt der er fejl i resultatopgørelse.
 4. 4. I spring fordeles point således, at det bedste resultat i klassen i spring opnår 10 point, næstbedste 9 osv. Placering som nr. 10 og fremefter opnår 1 points. Udgåede og diskvalificerede i første fase opnår ikke point ligesom ekvipager med 16 fejl og derover ikke opnår point. Der medtages et gennemsnit af de to bedste resultater til finalen. Ved pointlighed i det samlede resultat ud fra kvalifikationerne og finalen er det tiden i finalen, der er afgørende. Ved fortsat ligeplacering er det den samlede tid for kvalifikationerne (de to bedste) og tiden i finalen udregnet i gennemsnit, der anvendes til at finde vinderen.
 5. I dressur er det procenterne der tæller. Til finalen er det gennemsnittet af de to bedste ridt der følger med (udregnes med tre decimaler). Udgåede og diskvalificerede opnår ikke procenter. Endeligt resultat er gennemsnittet af kvalifikationsresultatet og finaleresultatet i procent. Ved ligeplacering til førstepladsen i finalen, er den ekvipage med bedst gennemsnit fra kvalifikationerne vinder. Ved fortsat ligeplacering er vinderen den ekvipage med højst pointsum i ”samlet indtryk” fra ridtet i finalen. I finalen vil der være bedømmelse fra to dommere.
 6. 6. En ekvipage der er tilmeldt kvalifikationsstævne kan efter tilmelding ikke udklasses, men kan deltage hele turneringen inklusiv f For efteranmeldelser gælder, at ekvipagen skal være startberettiget på det tidspunkt, hvor ekvipagen efteranmelder. Der kan ikke efteranmeldes til finalen.
 7. 7. En ekvipage må ikke ride kvalifikationsklasser i begge klasser (eks. sølv og guld) men skal vælge enten sølv eller guldturen. Der kan ikke skiftes kategori undervejs fra sølv til guld eller omvendt.
 8. En rytter må gerne ride kvalifikationsklasser på to heste/ponyer. Kvalificerer begge heste/ponyer sig, skal man vælge hvilken pony/hest man ønsker at deltage med i finalen. En rytter må maks. deltage i 2 finaler ud af de 8 finaler i Amagermesterskaberne.
 9. 9. Alle ponyklasser afvikles udelt for alle 3 kategorier.
 10. 10. Ekvipager, der ikke er tilmeldt finalen ved udløb af sidste tilmeldingsfrist til finalen, slettes af listen over startberettigede.
 11. 11. Man skal gennemføre 2 ud af 3 kvalifikationer for at kunne ride finalen (diskvalificerede ridt i første fase tæller ikke med som gennemførte).
 12. En finale gennemføres kun, såfremt der er mindst tre tilmeldt klassen ved den ordinære tilmeldingsfrists udløb og på selve dagen skal der være min. 2 kvalificerede startende i en finaleklasse. For at vinde amagermesterskabet skal finalen gennemføres og ekvipagen skal have under 16 fejl.
 13. 13. I finalen uddeles der præmie særskilt for hhv. klassen og for mesterskabet såfremt der er deltagelse af ekvipager der ikke rider mesterskabet. Der er mindst tre placeringer i finalen dog evt. flere afhængig af antal starter.
 14. 14. I finalen er der et dækken, roset og en mesterskabspokal til vinderne.
 15. 15. For at være berettiget til deltagelse i Amagermesterskabet skal hesten/ponyen være opstaldet på Amager (efterskole- og højskoleophold undtaget).
 16. 16. Efteranmeldelser til kvalifikationsklasserne modtages i spring frem til dagen før kl. 18.00. I dressur frem til endelige starttider er offentliggjort og herefter kun, såfremt der er plads.

  Nye bestemmelser for Amagermesterskaberne er foretaget den 14. januar 2016. Rettelser kan kun foretages af Amagerudvalget.